Katılım Bankalarının Finansal Etkinlik Analizi ve Ekonomideki Yeri: Türkiye Deneyimi


Arslan M. F., Bayraktar Y.

Maliye Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.3, pp.107-123, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Türkiye’de faiz hassasiyeti nedeniyle bankacılık sektörüne ulaşmayan tasarrufların

ekonomiye kazandırılması amacıyla 1985 yılında Özel Finans Kurumları’nın faaliyete

geçmesine izin verilmiş 2005 yılından itibaren ise bu kurumlar “Katılım Bankaları”

adıyla faizsiz bankacılık hizmetleri sunmak amacıyla faaliyetlerine devam ederek Türk

bankacılık sistemindeki yerini almıştır. Bu çalışmanın amacı, katılım bankalarının Türk

Bankacılık Sektörü içinde 2010-2018 dönemi için performansının incelenerek finansal

gelişmeye ve ülke ekonomisine katkısını göstermektir. Çalışmada Türkiye’deki katılım

bankalarının 2010-2018 dönemine ait temel finansal rasyo ve göstergeleri geleneksel

bankalarla karşılaştırılarak performans analizi yapılmıştır. Çalışmanın bulguları

katılım bankalarının başarılı bir performansa sahip olmasına rağmen, Türk bankacılık

sektörü içindeki payı ve Türkiye ekonomisindeki tamamlayıcı etkisinin nispeten küçük

olduğu şeklindedir. Katılım bankalarının esas katkısı, Türkiye’de faize duyarlı kesimlerin

atıl fonlarını finansal sisteme kazandırarak ekonomik gelişmeyi pozitif yönde etkilemesi

ve kullandığı faizsiz bankacılık yöntemleriyle finansal sistemde derinliği ve hizmet

çeşitliliğini artırmaktır.