Çalışma Psikolojisi


Omay U.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İstanbul, 2020

  • Publication Type: Book / Textbook
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
  • City: İstanbul
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişinin olduğu kabul edilen çalışma, özellikle Sanayi Devrimleri sonrası dönemde insan yaşamının ve toplumsal ilişkilerin merkezini oluşturmaya başlamıştır. Her bir sanayi devrimi kendi özgün koşulları ve sonuçları çerçevesinde çalışmayı ve çalışma yaşamını etkilemiştir.

Çalışma Psikolojisi Bilimi bu dönüşümler ve bu dönüşümlerin sonuçlarıyla yakından ilgilenmektedir. Çalışma Psikoloji Biliminin ortaya çıkışında ve gelişmesinde Psikoloji Biliminin ve İşletme Biliminin büyük etkisi bulunmaktadır. 

Çalışma Yaşamında insan davranışlarını inceleyen farklı bilim dalları da bulunmaktadır. Bu nedenle zaman zaman Çalışma Psikolojisi Biliminin ele aldığı ve incelediği konuların söz konusu bilim dallarının konularıyla örtüştüğü görülmektedir. Bununla birlikte Çalışma Psikolojisi kendine özgü konu başlıklarıyla diğer benzer bilim dalların ayrılmaktadır.

Çalışma Psikolojisi Bilimi doğası gereği sürekli genişleyen ve zenginleşen bir içeriğe sahiptir. Bunun nedeni, çalışma yaşamında yaşanan gelişmeler ve dönüşümlerdir. Bu yönüyle Çalışma Psikolojisi sürekli günceli takip etmek, bu güncel konuları ele alıp incelemek durumundadır.

Elinizdeki kitap başta İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri olmak üzere, lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrenciler ile konuyla ilgilenenler hedef alınarak hazırlanmıştır. Kitabınızda Çalışma Yaşamındaki dönüşümlere, Psikoloji Bilimi ile Çalışma Psikolojisinin tarihsel arka planına, gelişim süreçlerine ve bu bilim dallarının konuyla ilgili kuramsal yaklaşımları ile güncel inceleme konularına mümkün olduğunca zengin bir kaynakça yardımıyla yer verilmiştir. Bu yönüyle kitabın gerek öğrencilere gerekse de konuyla ilgilenenlere yararlı olmasını umuyorum