THE COMMERCIAL AND DISCARD CATCH RATES OF THE TRAWL FISHERY IN THE İSKENDERUN BAY (NORTHEASTERN LEVANTINE SEA)


Creative Commons License

Dalyan C.

Trakya University Journal of Natural Sciences, vol.21, no.2, pp.123-129, 2020 (ESCI)

Abstract

Deniz kaynaklarının sürdürülebilirliği için balıkçılık yönetimi son derece önemlidir. Bu nedenle balıkçılık alanları sürekli olarak izlenmelidir. Bu çalışmada kullanılan veriler İskenderun Körfezi'nde (Kuzeydoğu Levant Denizi) avlanan bir ticari trol teknesi ile toplanmıştır. Balıkçılığa bağlı veriler, 2012-2013 balıkçılık sezonunda tekne mürettebat yardımı ile kaydedilmiştir. 26 saat süren 33 trol çekimi 44 mm rombik ağ gözü boyutuna sahip torba kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Trol çekim hızı 2,5 ila 3,0 knot arasında değişmiş ve en fazla 70 dakika sürmüştür. İskenderun Körfezi’nde 39-69 m derinlik konturu incelenmiştir. 32 tür ıskarta olarak değerlendirilirken, 35 tür ticari av içinde yer almıştır. Buna karşın, toplam av CPUEW (birim zamanda elde edilen biyokütle) açısından değerlendirildiğinde %67,2’sinin ticari ava %32,8'inin ise ıskarta ait olduğu saptanmıştır