Yeni Kentsel Alanlar İçin Mikro-Ölçekte Sismik Bölgelemelerin Önemi: Silivri (İstanbul) Örneği,


İmre N., KARABULUT S. , ALP H. , ÖZÇEP F.

17. Uluslararası Jeofizik Kongresi Ve Sergisi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2006

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye