CİNSİYET HOŞNUTSUZLUĞU OLAN ADOLESANLARDA ENDOKRİNOLOJİK YAKLAŞIM


Karakılıç Özturan E., Darendeliler F. F.

J Ist Faculty Med, vol.84, no.1, pp.11-16, 2021 (ESCI)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 84 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.26650/iuitfd.2021.0203
  • Journal Name: J Ist Faculty Med
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.11-16
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Cinsiyet hoşnutsuzluğu (CH), en az 6 ay süreyle kişinin hissettiği/ dışa vurduğu cinsiyetiyle doğumdaki cinsiyeti arasında belirgin uyumsuzluk olması ve bu duruma işlevsellikte bozulmanın eşlik etmesi durumudur. Psikiyatrik değerlendirmeler sonrasında CH tanısı kesinleşen adolesanlarda medikal tedaviler üç aşamalıdır. Birinci aşama GnRH analog tedavisiyle puberte baskılanması, 2. aşama tedaviye cins steroidlerin eklenmesi, 3. aşamaysa 18 yaş sonrasında cerrahi düzeltme, cins steroid tedavisinin devamı ve hormon düzeylerinin normal aralıkta tutulmasıdır. Trans bireyler- de cinsiyet dönüşümü uzun ve zorlu bir süreçtir. Ancak toplumsal farkındalık arttıkça ve kliniklerin artan deneyimleri ile bu bireyle- rin gerekli tedavilere erişimi kolaylaşacaktır.