3,5-Dimetil-tetrahidro-2H-1,3,5-tiyadiazin-2-tiyon(DTTT)’un bazı metal karbonilleri M(CO)6 (M=Cr,Mo,W),Re(CO)5Br ve Mn(?5-C5H5)(CO)3 arasındaki fotokimyasal tepkimeler ve [W(CO)5(DTTT)] bileşiğinin tek kristal X-Işını çalışması


Sert S., ERÇAĞ A. , Şentürk O. S. , Özdemir Ü., Uğur Sinan F.

XVI .Ulusal Kimya Kongresi, Konya, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2002

  • Basıldığı Şehir: Konya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye