Chekhov Plays in Terms of the 19th Century Russian Social Transformation: The Examples of “Ivanov,” “The Cherry Orchard,” “Three Sisters,” “The Seagull,” and “Uncle Vanya”


Yılmaz S.

Konservatoryum, vol.5, no.2, pp.207-225, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 2
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.26650/cons417060
  • Journal Name: Konservatoryum
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.207-225
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

The Russian society of 1880–1900’s shows the effects of the modernization, industrialization, and social change, which had been affecting social life since the beginning of the century. In Anton Chekhov’s plays, weencounter the effects of social change on individuals and society. The aim of this article is to analyze the examples related to the Russian social transformation in Chekhov’s plays using certain social sciences theories. During this study, Anton Chekhov’s great plays “Ivanov,” “The Seagull,” “Uncle Vanya,” “Three Sisters,” and “The Cherry Orchard” were analyzed after a literature review on mentioned social sciences theories. As a result of this study, it is concluded that during the transition from the traditional society to modern society, the way that individuals perceived their lives and their system of values changed. As a result of this change, individuals were dragged into a search of meaning, hopelessness, and purposelessness. Additionally, individuals owned economic, social, and cultural capital, which enabled them to cope in social arenas, and which determined their social class. With the change of social dynamics, these types of capital could pass into different social classes, and individuals tried to not lose the capital that they owned. These results have been exemplified in plays of Chekhov.
1880-1900’lü yılların Rus toplumu yüzyılın başlarından itibaren toplumsalyaşama etki eden modernleşme, sanayileşme ve toplumsal değişiminizlerini taşımaktadır. Anton Pavloviç Çehov’un oyunlarında bu sosyaldeğişim sürecinin bireysel ve toplumsal izlerine rastlanmaktadır. Bumakalenin amacı, Rus toplumsal değişim sürecinin Çehov oyunlarındakiyansımalarının sosyal bilimler kuramları bağlamında analiz edilmesidir.Çalışmada, söz konusu kuramlara ilişkin literatür taraması ışığında, AntonPavloviç Çehov’un “İvanov”, “Vişne Bahçesi”, “Üç Kız Kardeş”, “Martı” ve“Vanya Dayı” isimli büyük oyunlarının incelemesi gerçekleştirilmiştir.Çalışmanın sonucunda; geleneksel toplum yapısından modern toplumyapısına geçişte, bireylerin hayatı anlamlandırış biçimleri ve değerlersisteminin çöküşü ve değişikliğe uğraması sebebiyle anlam arayışı,umutsuzluk ve amaçsızlığa sürüklendikleri; ayrıca toplumsal alandamücadele edebilmelerini sağlayan ve sınıfsal konumlarını belirleyenekonomik, sosyal ve kültürel sermaye türlerine sahip oldukları vetoplumsal dinamiklerin değişimi ile bu sermaye türlerinin de eldeğiştirebildiği, kaybedilebildiği veya kazanılabildiği; bireylerin ise sahipoldukları sermaye türlerini kaybetmeme eğiliminde oldukları sonuçlarınavarılmış; bu sonuçlar Anton Pavloviç Çehov’un oyunlarında örneklenerekincelenmiştir.