The History of Spain through Galdós’s National Episodes


Creative Commons License

Horta Sanz M. J.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.45, pp.91-104, 2021 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.91-104

Abstract

Benito Pérez Galdós is one of the main authors in Spanish Contemporary Literature. He is also among the most prolific, his works exploring almost every literary genre, although his most acclaimed pieces were novels. His first works were two historical novels that would mark the trend that would persist through his entire career. After these, he would publish a long collection of historical novels, dating from 1873 to 1912. He gave them a rather generic title, “los Episodios Nacionales” (The National Episodes). With 46 books distributed in five series, the “Episodes” intended to cover Spanish contemporary history from 1805 to 1880. For Galdós, historic fiction was an alternative tool to explain history, more entertaining and easier to understand. It was also the ideal vehicle to highlight aspects of daily life that were overlooked in official chronicles. His novels highlight daily life in those times, which is an essential part of understanding history. Through his work, we can follow the political and social developments in Spain’s 19th and early 20th century very accurately. That is why Galdós is much more than the great Spanish novelist of his generation, he is also the best chronicler we have of those years. Despite the fact that each Series contains its own characteristics, and although the quality of each of the books is somewhat uneven, the Episodes cover a wide gallery of characters that are varied and sufficiently representative of the Spain of those years to be credible and acceptable to all audiences. As the work progressed, the author also diversified techniques and style, introducing some novelties and distancing them from his earlier reflections. Nevertheless, what the writer conveys is basically fiction, although almost all Series contain a considerable amount of historical data.

Benito Pérez Galdós, Çağdaş İspanyol Edebiyatının en önemli yazarlarından biri olduğu gibi, aynı zamanda en üretkenlerinden de biridir ve en büyük başarılarını romanlarıyla elde etmiş olmasına rağmen edebiyatın hemen her türünde eser vermiştir. İlk iki eseri tarihî roman türündedir ve bu iki romanla kariyerinde bütün hayatı boyunca sürecek bir eğilimi başlatmıştır. 1873 ile 1912 yılları arasında, büyük bir seri oluşturan tarihî romanlar yayımlamış ve bunlara jenerik isim olarak Ulusal Hikâyeler (Episodios Nacionales) adını vermiştir. Bu seri, Çağdaş İspanya Tarihi’ni 1805 yılından başlatıp 1880’e kadar anlatmayı amaçladığı beş Dizi halinde 46 kitaptan oluşur. Galdós’a göre tarihî roman, Tarih’i açıklamanın, çekici ve anlaşılması kolay olan farklı bir yoludur. Bu tür roman, aynı zamanda tarihî olayların, resmî tarihten uzak ama halkın yaşantısına çok daha yakın olan ve Tarih’in önemli bir bölümünü oluşturan, daha sıradan ve gündelik hayatla ilgili yönlerini ortaya koymanın da ideal bir biçimidir. Onun eserleri sayesinde İspanya’da XIX. yüzyılda ve XX. yüzyılın başlarındaki siyasal ve toplumsal iniş çıkışları büyük ölçüde yeniden şekillendirebilmekteyiz. Bu yüzden Galdós, kendi kuşağının büyük İspanyol romancısı olmaktan da öte, bize o yılları anlatan en iyi kronikçidir. Ulusal Hikâyeler’i oluşturan her bir Dizi kendine özgü niteliklere sahip olduğu halde ve her bir kitabın kalitesi az çok farklı olmakla birlikte, bu Hikâyeler, o yıllardaki İspanya’yı, her tür okuyucunun inandırıcı ve kabul edilebilir görmesine yetecek kadar temsil edebilen ve son derece çeşitli karakterlere sahip şahsiyetlerin oluşturduğu bir yelpazeyi içerir. Öte yandan, hikâyeler ilerledikçe yazar aynı zamanda tekniğini ve üslubunu da değiştirmiş, bazı yenilikleri kullanmaya başlarken, ilk başlardaki düşüncelerinden de uzaklaştığını göstermiştir. Yine de yazarın bize anlattıkları temelde kurgusaldır, ancak hemen her Dizi’de hatırı sayılır miktarda tarihsel veriler yer almaktadır.