NET ULUSLARARASI TURİZM GELİRLERİ VE GSYİH: KÜMÜLATİF TOPLAMLAR YAKLAŞIMI


İZGİ M. T. , ÖZÇELEBİ O., DEMİRÖZ D. M.

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.35-54, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 7 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.35-54

Özet

Amaç: Uluslararası turizm aktivitesinin artmasının ekonomik büyümeye neden olduğu kabul edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de net uluslararası turizm gelirleri ile GSYİH arasındaki etkileşimin hangi kanallardan işleyebileceğinin ortaya konulmasıdır.

 Yöntem: Toda ve Yamamoto (1995) ve Hatemi-J (2012) testleri kullanılarak, net uluslararası turizm gelirleri ile GSYİH arasındaki nedensellik ilişkisi karşılıklı olarak analiz edilmiştir. Geliştirilen pozitif ve negatif kümülatif toplamlar yardımıyla, net turizm gelirleri ile GSYİH arasındaki etkileşimde asimetrinin rolü her iki nedensellik testi ile dikkate alınmıştır.

 Bulgular ve Sonuç: Net uluslararası turizm gelirlerindeki artışın GSYİH büyümesine katkı yapacağı bulunmuş iken, net uluslararası turizm gelirlerindeki düşüş GSYİH’ı düşürmemektedir. Turizm sektörünün büyümesinin yabancı turistlerin harcamalarından ziyade turizm yatırımları eliyle sağlandığını ortaya konulmuştur.