Endoskopide yenlikçi girişimler


Creative Commons License

AKÇAKAYA A., Kartal A., HATİPOĞLU E., ARIKAN A. E.

Turkiye Klinikleri Journal of General Surgery Special Topics, vol.7, no.3, pp.69-78, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Endoscopic processes which enable viewing the gastrointestinal tract without operating on the patient has evolved since the time of Hippocrates. Nowadays, in addition to diag- nosis, therapeutic endoscopic systems are available. With advances in technology, there are systems such as FICE and NBI that can demonstrate diagnostic features without biopsy, albeit limited. Endoscopes, with the advances in technology, are promising and can replace many open surgical technics in the future.

Hipokrat döneminde hastayı ameliyat etmeden gastrointestinal kanalı görüntüleme şeklinde başlayan endoskopi süreci zaman içinde gelişmiştir. Günümüzde tanı koymanın yanı sıra tedavi edici yöntemlerin de uygulandığı endoskopik sistemler mevcuttur. Teknolojide atılan adımlar ile tanısal özellikleri, kısıtlı da olsa, biyopsiye gerek kalmadan sergileyebilecek düzeye gelen FICE, NBI gibi sistemler mevcuttur. Teknolojideki ilerlemeler ile gelecekte birçok açık cerrahi yöntemin yerini alabilecek duruma gelen endoskoplar umut vericidir.