Yoğun Bakım Ünitesinde Terapötik Dokunmanın Önemi


Creative Commons License

TURAN N.

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, no.3, pp.134-139, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Throughout their lives people experience ups and downs in their state of health and occasionally are faced with diseases which require special care and treatment. Critical patients receive care and treatment in intensive care units. Intensive care is a multidisciplinary type of care with treatment methods applied to patients who have acute, life-threatening conditions. Entering an intensive care unit is a highly stressful experience for both patients and their families. It has been proven through evidence-based practices that Therapeutic Touch, a supplementary therapy used to improve patient health, can help prevent disease and support health care and medical treatment of disease. It has been found to be especially effective with patients in intensive care units. Therapeutic Touch is also an alternative method of empathy expression that is partifcularly helpful in cases where verbal expression is not possible. Studies have shown neurophysiologic responses in patients receiving Theraputic Touch. Touch is one of the most developed senses, and throughout history people have benefited from the psychological and mechanical effects of the use of the hands with human touch.The intent of this article is to expand awareness regarding the practice of Therapeutic Touch on patients in intensive care units and in the use of Therapeutic Touch by nurses.

Yaşam süresince bireyler, zaman zaman sağlıklı olma durumundan uzaklaşarak bakım ve tedaviyi gerekli kılan hastalık durumu ile karşı karşıya gelmektedirler. Durumu kritik olan hastaların bakım ve tedavileri yoğun bakım ünitelerinde sağlanmaktadır. Yoğun bakım, yaşamı akut olarak tehdit eden bir hastalığı olan ya da böyle bir hastalığın gelişmesi beklenen hastalara verilen multidisipliner bakım ve tedavi şeklidir. Yoğun bakım ünitesine giriş hem hastalar hem de aileleri için oldukça stresli bir deneyimdir. Sağlığı geliştirmek, hastalıkları önlemek, hastalık durumlarında bakım ve tedaviyi desteklemek amacı ile kullanılan ve tamamlayıcı terapilerden biri olan terapötik dokunmanın özellikle yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda etkili olduğu kanıt temelli uygulamalarla saptanmıştır. Terapötik dokunma; empati oluşturmada ve sözlü empati kurulamadığı durumlarda alternatif bir yöntem olup, pozitif ya da negatif nörofizyolojik yanıtları ortaya çıkarmaktadır. En gelişmiş duyularımızdan biri olan dokunma ve bu amaçla kullanılan ellere, tarih boyunca psikolojik ve mekanik etkilerinden faydalanmak üzere başvurulmuştur. Bu makalede yoğun bakım ünitesinde yatan hastalara terapötik dokunmanın uygulanması ve hemşirelerde terapötik dokunma konusunda farkındalık oluşturulması planlanmaktadır.