Küreselleşme ve Ekonomik Entegrasyonlar


ŞANLI F. B.

Fırat Üniversitesi Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.160-166, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 2 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2004
  • Dergi Adı: Fırat Üniversitesi Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.160-166

Özet

Temelleri İkinci Dünya Savaşı’na kadar uzanan ancak 1980’li yıllarda teknoloji ve iletişim alanındaki gelişmelerle adından sıkça sözettirmeye başlayan küreselleşme olgusuyla birlikte artık, ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel olarak bütünleşen bir dünya meydana gelmektedir.

Bu oluşum kendini zaman içinde iki yönde geliştirmiştir. Bunlardan biri bütünleşme ve tek bir dünya olma amacını gerçekleştirmek için ülkeler arasındaki gümrük tarifeleri ve diğer ticaret kısıtlamalarının azaltılmasını ve kaldırılmasını öngören GATT anlaşması, yani evrenselleşme; diğeri ise biribiri ile gerek ekonomik gerekse coğrafi benzerlik gösteren ülkeler arasındaki ticaretin serbestleştirilmesine yönelik ekonomik entegrasyonlar, yani bölgeselleşme hareketleridir.

Bugün ülkeler bir yandan kendilerinden geride kalmış ülkelere karşı küreselleşmeyi kullanırken, diğer yandan da kendilerine ekonomik, teknolojik vb. alanlarda rakip olan ülkelere karşı ekonomik entegrasyonlar oluşturmaktadırlar.

Sonuç olarak birbirine zıt gibi gözüken küreselleşme ve bölgeselleşme, aslında birbirinin zıttı değil tamamlayıcısıdır.

By the help of the globalization concept, which although leads back to the Second World War, but takes action with the technological and communicational improvements by 1980s, the world is becoming economically, politically, socially and culturally integrated.

This formation has developed itself towards two paths. One of these is GATT Agreement, in other words universalization, which offers decreasing and removal of custom tariffs and other commercial restrictions between nations in order to reach the aim of  integration and being one world; the other is economic integrations, or regionalization, which aims to free trade between nations, which are alike in terms of economy and geography.

Today, countries in one hand use globalization against the less developed countries, in the other hand form economic integrations against nations who are their economical, technological, etc. rivals.

Finally, although they seem to be contrary of one another, the concepts of globalization and regionalization are in fact supplementaries of eachother.