Kuzey Anadolu Fayının Gaziköy ve Mürefte (Tekirdağ) Dolaylarında Yapısal Özellikleri ve Hareket Mekanizması


BARGU M. S.

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Yer Bilimleri Dergisi, vol.7, pp.77-97, 1990 (Peer-Reviewed Journal)