Erişkin İskeletsel Sınıf III Olguda Ortodontik ve Ortognatik Cerrahi Yaklaşım


Altundal G., Kozanoğlu E., Cura N., Emekli U.

17.TOD Uluslararası Sanal Sempozyumu 28-29 Kasım 2021, İstanbul, Turkey, 28 - 29 November 2021, pp.101

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.101
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Erişkin İskeletsel Sınıf III Olguda Ortodontik ve Ortognatik Cerrahi Yaklaşım

 

Gizem Altundal1, Erol Kozanoğlu2, Nil Cura3, Ufuk Emekli4

 

1 İstanbul Üniversitesi, Ortodonti Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

2 İstanbul Üniversitesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

3 İstanbul Üniversitesi, Ortodonti Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

4 İstanbul Üniversitesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

 

Amaç: Bu vaka raporunun amacı iskeletsel sınıf III malokluzyonu bulunan 18 yaşındaki bir erkek hastanın ortodonti ve cerrahi iş birliği ile tedavisinin aşamalarını ve sonuçlarını sunmaktır.

 

Birey ve Yöntem: 18 yıl 5 aylık erkek hasta alt çenesinin önde bulunması şikayeti ile kliniğimize başvurmuştur. Yapılan klinik ve radyolojik incelemelerde maksiller retrognati ve mandibular prognatiye bağlı iskeletsel sınıf III ilişki ve hiperdiverjan gelişim paterni, dental sınıf III molar ve kanin ilişki, maksiller hipoplazi ve total sirküler çapraz kapanış, alt yüz yüksekliğinde artış, üst dudak kısalığı, retroşelik üst ve alt dudak ile gülümsemede posterior bölgeye kadar uzanan dişeti gülümsemesi gözlenmiştir. Tedavi planı; cerrahi öncesi ortodontik tedaviyle üst arkın hızlı maksiller ekspansiyonla genişletilmesi, sabit ortodonti mekanikleriyle alt-üst dental arklardaki dekompanzasyonların çözülmesi, ortognatik cerrahi aşamasında bimaksiller osteotomiyle iskeletsel uyumsuzluğun giderilmesi için LeFort I osteotomi tekniği ile maksiller ilerletme ve gömme, bisagital split osteotomisi ile mandibular setback ve saat yönünün tersine otorotasyon, cerrahi sonrası ortodontik tedavi ile ideal okluzyon sağlandıktan sonra sabit retansiyon şeklinde uygulanmıştır.

 

Bulgular: Tedavi sonunda iskeletsel ve dişsel sınıf I kanin ve molar ilişki elde edilmiştir. Kabul edilebilir sert ve yumuşak doku ilişkisi sağlanmış ve yüz profili iyileştirilmiştir.

 

Sonuç: İskeletsel sınıf III malokluzyona sahip yetişkin hastanın ortodonti ve cerrahi iş birliği ile tedavisi başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir. Büyüme gelişimi tamamlanmış iskeletsel sınıf III hastalarda ortodontik tedavi ile birlikte ortognatik cerrahi uygulanması yüz estetiğinin iyileştirilmesinde ve çeneler arası ilişkinin düzenlenmesinde oldukça etkili bir tedavi yöntemi olarak gözlenmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Sınıf III Malokluzyon, Ortognatik Cerrahi, Erişkin Hasta

 

 

 

Orthodontic-Orthognatic Surgical Approach in an Adult Skeletal Class III Case

 

Gizem Altundal1, Erol Kozanoğlu2, Nil Cura3, Ufuk Emekli4

 

1 Istanbul University, Department of Orthodontics, Istanbul, Turkey

2 Istanbul University,Department of Plastic, Reconstructive and Esthetic Surgery, Istanbul, Turkey

3 Istanbul University, Department of Orthodontics, Istanbul, Turkey

4 Istanbul University,Department of Plastic, Reconstructive and Esthetic Surgery, Istanbul, Turkey

 Aim: The aim of this case report is to describe the orthodontic and orthognathic surgery treatment approach of an adult male patient with skeletal class III malocclusion.Subject-Method: A 18-year 5-month-old male applied to our clinic with the chief complaint of mandibular prognatism. Clinical and radiological examinations were revealed class III skeletal relationship related to maxillary retrognathia and mandibular prognatia with hyperdivergent growth pattern, dental class III molar and canine relationships on both sides, total circular crossbite with maxillary hypoplasia, mandibular prognathia, increase in lower one third of face height, retrochelic upper and lower lip and gummy smile extending to the posterior region in smile. The treatment plan included: expanding the upper arch with rapid maxillary expansion with pre-surgical orthodontic treatment; resolution of decompensations in the upper-lower dental arches with fixed orthodontic mechanics; maxillary advancement and impaction with LeFort I osteotomy technique, mandibular setback and counter-clockwise rotation with bisagittal split osteotomy to eliminate skeletal disharmonies in orthognathic surgery stage; fixed retantion after achieving ideal occlusion with post-surgical orthodontic treatment.


Results: Skeletal and dental Class I relationship were obtained on both sides. Acceptable skeletal and soft tissue relations were achieved and facial profile was improved. 


Conclusion: The treatment was successfully finished with the cooperation of orthodontics and surgery. Orthognathic surgery combined with orthodontic treatment in adult skeletal class III patients is revealed an effective treatment method in improving facial esthetic and regulating the relationship between the jaws.


Keywords: Class III Malocclusion, Orthognathic Surgery