Klinik örneklerden izole edilen metisiline dirençli stafilokok suşlarinin son yıllarda kullanıma giren antibiyotiklere in-vitro duyarlılık sonuçlari


ÖKSÜZ L., Gürler N.

ANKEM Dergisi, vol.23, no.2, pp.71-77, 2009 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23 Issue: 2
  • Publication Date: 2009
  • Journal Name: ANKEM Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.71-77
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Metisiline dirençli stafilokok infeksiyonlarının tedavisi, gerek hastanelerde gerekse hastane dışında son 30 yıldır giderek artmakta olan bir problemdir. Bu nedenle metisiline dirençli stafilokok infeksiyonlarının tedavisinde glikopeptidlere alternatif başka antibiyotiklere ihtiyaç duyulmuştur. Bu çalışmada 49 metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) ve 59 metisiline dirençli koagülaz negatif stafilokok (MRKNS) klinik suşunun daptomisin, telitromisin, tigesiklin, kinupristin/dalfopristin ve linezolide in-vitro duyarlılığını araştırmak amaçlanmıştır. MRKNS suşları arasında iki suş teikoplanine dirençli, bir suş da orta duyarlı bulunmuştur. MRSA suşları arasında bir suş, MRKNS suşları arasında ise iki suş tigesikline dirençli bulunmuştur. Telitromisin direnci MRSA suşlarında % 33, MRKNS suşlarında % 37 olarak bulunmuştur. MRSA suşları arasında dokuz (% 18), MRKNS suşları arasında ise 18 (% 30) suşun indüklenebilir klindamisin direncine sahip olduğu bulunmuştur. Tüm suşlar linezolid, kinupristin/dalfopristin ve daptomisine duyarlı bulunmuştur, bu nedenle bu antibiyotikler glikopeptidlere alternatif olarak kullanılabilirler.