Türkmen Öğrencilerin Türkiye Türkçesi Yazılı Anlatım Becerilerinin Değerlendirilmesi


BÖLÜKBAŞ F.

12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kazan, Russia, 30 August - 06 September 2014, vol.1, no.1, pp.1-11

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Kazan
  • Country: Russia
  • Page Numbers: pp.1-11
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, writing skills of Turkmenian students is analyzed with respect to error analysis approach. The aim of this study is to specify the mistakes that the students, who came from Turkmenistan to learn Turkish, have made during the writing activities, to define the types of these mistakes by error analysis method and to evaluate the student’s writing skills with the light of this data. This study has been performed on 52 Turkmenian students who have learned Turkish in Istanbul University Language Center and have A2 level in accordance with European Language Portfolio. The data of the study are obtained by evaluation of the writing skill part which takes place in A2 accomplishment exam. In this part, the student are given a subject as “How do you celebrate the new year in your country?” and the students are asked to write a compositions including 250-300-words. Obtained data is classified as follows; grammatical errors, lexical errors and spelling/punctuation errors. Then, these errors are evaluated according to error analysis approach as negative transfer errors and developmental errors. The result of evaluation puts forward that 402 errors consist of 28,6 % grammatical errors, 23,88 % lexical errors and 47,51 % spelling/punctuation errors. Besides, it is identified that 90 (78, 26%) of 115 grammatical errors are negative transfer errors, 25 (21,73%) are developmental errors;  60 (62,5%) of 96 lexical errors are negative transfer errors, 36 (37,5%) are developmental errors; 146 (76,43%) of 191 spelling/punctuation errors are negative transfer errors, and 45 (23,56%) are developmental errors.

Bu çalışmada, Türkmen öğrencilerin Türkiye Türkçesi yazılı anlatım becerileri yanlış çözümlemesi yaklaşımına göre değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Türkmenistan’dan gelip Türkiye Türkçesi öğrenen öğrencilerin yazma etkinliklerinde yaptıkları yanlışları saptamak, bu yanlışların türlerini yanlış çözümlemesi yoluyla betimlemek ve bu verilerden yola çıkarak öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini değerlendirmektir. Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinde Türkiye Türkçesi öğrenen A2 seviyesindeki 52 Türkmen öğrenci üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın verileri, A2 Kur Bitirme Sınavında yer alan “Yazma Becerisi” bölümünün değerlendirilmesi ile toplanmıştır. Bu bölümde öğrencilere “Ülkenizde yeni yılı nasıl kutluyorsunuz? Anlatınız.” biçiminde bir konu verilmiş ve öğrencilerden bu konu ile ilgili 250-300 sözcüklük birer kompozisyon yazmaları istenmiştir. Elde edilen veriler, ilk önce şu biçimde sınıflandırılmıştır: Dilbilgisi yanlışları, sözcük seçiminden kaynaklanan yanlışlar, yazım-noktalama yanlışları. Daha sonra bu yanlışlar, yanlış çözümlemesi yaklaşımına göre olumsuz aktarım yanlışları ve dilsel gelişim yanlışları olmak üzere gruplandırılarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda, toplam 402 yanlışın % 28,6’sının dilbilgisi, % 23,88’inin sözcük seçimi ve % 47,51’inin ise yazım ve noktalama yanlışı olduğu görülmüştür. Ayrıca, öğrencilerin 115 dilbilgisi yanlışının 90’ı (% 78,26) olumsuz aktarım, 25’i (% 21,73) ise gelişimsel yanlış; 96 sözcük seçimi yanlışının 60’ı (% 62,5) olumsuz aktarım, 36’sı (% 37,5) gelişimsel yanlış ve 191 yazım yanlışının 146’sı (% 76,43) olumsuz aktarım, 45’i (% 23,56) ise gelişimsel yanlış olarak saptanmıştır.