Mehmet Akif'in Şiirlerinde Baba Oğul İlişkisi


ÇİTÇİ S.

Turkish Asian Journal Of Womens Studies, no.16, pp.669-680, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

 

Mehmet Akif uses the word "father" in literal and symbolic sense. As in literal sense, father is a one of the most important components; in symbolic sense, it is used as a meaning of state, religion, caliph/sultan, scholar, grandfather, ancestry, prophet, and God. But anyway, relation between father and son in the poems of Akif is edited over "separation". This separation may appear in a different ways such as in times, location, age, profession, pleasure, ethics, perception, feeling and spirit.

Mehmet Akif, “baba” kelimesini hem gerçek hem de sembolik anlamlarda kullanır. Gerçek anlamıyla baba, ailenin en önemli rükünlerinden birisiyken sembolik anlamıyla baba; devlet, din, halife/sultan, âlim, dede, ecdat, Hz. Peygamber hatta Allah anlamlarında kullanılır. Fakat her ne şekilde olursa olsun Akif’in şiirlerindeki baba-oğul ilişkisi “ayrılık” leit-motifi üzerine kurgulanmıştır. Bu ayrılık; zamanda, mekânda, yaşta, meslekte, zevkte, ahlakta, anlayışta, histe ve ruhta olmak üzere çok farklı şekillerde tezahür edebilir.