Mehmet Akif'in Şiirlerinde Baba Oğul İlişkisi


ÇİTÇİ S.

Turkish Asian Journal Of Womens Studies, ss.669-680, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2009
  • Dergi Adı: Turkish Asian Journal Of Womens Studies
  • Sayfa Sayıları: ss.669-680

Özet

Mehmet Akif, “baba” kelimesini hem gerçek hem de sembolik anlamlarda kullanır. Gerçek anlamıyla baba, ailenin en önemli rükünlerinden birisiyken sembolik anlamıyla baba; devlet, din, halife/sultan, âlim, dede, ecdat, Hz. Peygamber hatta Allah anlamlarında kullanılır. Fakat her ne şekilde olursa olsun Akif’in şiirlerindeki baba-oğul ilişkisi “ayrılık” leit-motifi üzerine kurgulanmıştır. Bu ayrılık; zamanda, mekânda, yaşta, meslekte, zevkte, ahlakta, anlayışta, histe ve ruhta olmak üzere çok farklı şekillerde tezahür edebilir. 

 

Mehmet Akif uses the word "father" in literal and symbolic sense. As in literal sense, father is a one of the most important components; in symbolic sense, it is used as a meaning of state, religion, caliph/sultan, scholar, grandfather, ancestry, prophet, and God. But anyway, relation between father and son in the poems of Akif is edited over "separation". This separation may appear in a different ways such as in times, location, age, profession, pleasure, ethics, perception, feeling and spirit.