• Dialectic Relationship Between The Qur’an and Society In Islamic Hermeneutical Traditions


GÖKKIR N.

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.20, pp.1-24, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The study, specifically, aims to make a modest contribution to research into Muslim readings of the Qur’an to reveal the process of interpretation in different contexts. The objective of the study is  to show the impact of social concerns on understanding the Qur’anic texts and to demonstrate the changes in  theological attitudes  in accordance with different social values. In other words, the  central purpose of the study is to show that circumstances and conditions have always effected the reception of the Qur’an and the perception of the reader.  In general, I argue that interpretation of the Qur’an has been persistently influenced by different societal contexts and a number of theological concepts have been culturally interwoven with different intellectual systems. Regarding the interpretative process, the main hypothesis of this article is that the reading the Qur’an in the history of Islam has not been independent from political, intellectual, and legal contexts and concepts. In addition the traditional understanding of the Qur’an has been influenced, modified and redeveloped to a great extent   in its long literary history.

Bu çalışma Kur’an’ın çeşitli toplumlarda farklı yorumlanmasının nedenlerini araştırmaktadır. Diğer bir deyişle, toplumların Kur’an’ı nasıl algıladıkları ve hayatlarında nasıl uyguladıkları konusunu farklı İslam yorumbilim gelenekleri çerçevesinde ele alacaktır. Bilindiği gibi, Kur’an’ı yorumlama, vahiy süreciyle birlikte başlamış ve günümüze kadar süregelmiştir. Bu sure zarfında bir çok yorumbilim gelenekleri ortaya çıkmıştır. Bunlar arasında Tefsir, Fıkıh ve Kelam bilimlerini en temel yorumbilim gelenekleri olarak tarif edebiliriz. Ayrıca Toplumların Kur’an’la olan dialektik ilişkileri sadece bu türden bir entellektüel ilişki içerisinde kalmamış tarih boyunca ayrıca çok çeşitli toplumlar tarafından da farklı olarak algılanmış ve yorumlanmıştır. Bu diyalektik ilişkinin yapısı araştırmanın konusu olmaktadır.