6. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali “Yoksulluk” Tebliğler


Creative Commons License

ASLAN V.

• Yoksulluğun Karşısında Anayasalar: Gelişmiş Sosyal Devlet Anayasalarında Sosyal Haklar , Sözüer A., Editör, On İki Levha Yayınları, İstanbul, ss.873-902, 2017

  • Basım Tarihi: 2017
  • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayıları: ss.873-902
  • Editörler: Sözüer A., Editör

Özet

Vatandaşlarına insan onuruna yaraşır asgari bir yaşam düzeyi sunma kaygısında olan sosyal devlet, doğrudan ya da dolaylı müdahaleleri aracılığı ile yoksullukla da mücadele etmektedir. Hukuk perspektifinden bakıldığında bu mücadele içinde başta anayasalar olmak üzere pozitif hukuk metinleri önemli yer tutmaktadır. Bu bakımdan söz konusu düzenlemeler çerçevesinde sosyal hakların düzenlenme biçimi ve dava edilebilirliği gibi çeşitli hususlar gündeme gelmektedir. Tebliğde, sosyal harcama kıstasına göre belirlenmiş en gelişmiş sosyal devletlerin anayasalarında yer alan sosyal hakların ve koruma mekanizmaları dışındaki sosyal haklara ilişkin düzenlemelerin tespit edilmesinin ardından hem genel olarak hem de ülkemiz özelinde çıkarımlarda bulunulması amaçlanmaktadır.