Mikrobölgeleme Çalışmalarında Jeofizik ve Geoteknik Verilerin Birlikte Kullanımı: Şişli (Istanbul) Örneği


ÖZÇEP F. , Korkmaz B., KARABULUT S., Zarif H.

17. Uluslararası Jeofizik Kongresi Ve Sergisi, Ankara, Turkey, 1 - 04 September 2006

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey