Endodontik Tedavili Dişlerde Post-kor Uygulamaları


Yazıcıoğlu O. , Tuncer S.

Posterior Bölge Estetik Restorasyonla, Prof. Dr. Haşmet Ulukapı, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.57-64, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.57-64
  • Editörler: Prof. Dr. Haşmet Ulukapı, Editör

Özet

Endodontik tedavi gören dişlerin restorasyonu tedavinin başarısında çok önemli bir rol oynamaktadır, ancak en iyi restoratif seçenek hala tartışmalıdır. Restorasyon seçiminde kronal diş dokusu miktarı, diş köklerinin durumu, dişlerin ark içindeki konumları ve dişler üzerindeki fonksiyonel kuvvetlerin etkisi önemli rol oynar. Kronal diş dokusunda aşırı madde kaybı olduğu diğer tüm restorasyon seçeneklerinin mümkün olmadığı durumlarda kök kanallarından destek alınarak post kor restorasyonlar yapılır. Post sistemlerini birçok farklı şekilde sınıflandırmak mümkündür. Ancak rijit ve non-rijit sistemler olarak sınıflandırmak post sistemlerini daha kolay anlaşılır hale getirir.

ABSTRACT
The restoration of endodontically treated teeth plays an important role in the success of the treatment, but the best restorative option is still controversial. In the selection of restoration type, remaining coronal tooth structure, the root canal configuration, the size and position of the tooth in the arch, and the effect of the functional forces on the teeth play an important role. In cases where all other restoration options are not possible, the restoration of the post cores is performed by the root canals. It is possible to classify the post systems in many different ways. However, classifying as rigid and non-rigid systems makes post systems easier to understand.