Distribution of Ciliates in Relation to Environmental Parameters in two Gulfs of Kapıdağ Peninsula (the Sea of Marmara)


Özdelice N., Toklu Alıçlı B., Durmuş T.

ACTA AQUATICA TURCICA, no.15, pp.468-479, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: ACTA AQUATICA TURCICA
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.468-479
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

This study was carried out seasonally in order to determine the environmental variables affecting the ciliate species and their distribution in Gulfs of Erdek and Bandırma by using three stations in each gulf between 2006 and 2008. A total of 14 ciliates taxa were identified, three of them were the genus level. Epiplocyloides sp., Proplectella ovata, Laboea strobila and Tiarina fusus species identified are the new records for the Sea of Marmara. The maximum number of species belonged to the Choreotrichida ordo with 11 taxa. The Choreotrichida ordo showed the highest diversity in summer season. The ecological data used in this study were obtained from the previous study concurrently conducted in the same region. According to the Spearman’s rank-correlation, it was determined that the salinity, DO, Chl-a and NO3+NO2-N levels affected the distribution of the ciliates and the salinity was increased and species abundance was decreased based on the rise in depth. The highest similarity between the stations was observed in stations 2 and 3 in the Gulf of Bandırma at a depth of 0.5 m (96.5%) and all the depths of the stations were found to be 23.6% similar. 

Bu çalışma, Erdek ve Bandırma Körfezi’nde siliyat türlerini ve bu türlerin dağılımını etkileyen çevresel değişkenleri belirlemek amacıyla, 2006 ve 2008 yılları arasında her iki körfezde üçer istasyonda mevsimsel olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda üç tanesi cins düzeyinde olmak üzere toplam 14 taxa belirlenmiştir. Bulunan türlerden Epiplocyloides sp., Proplectella ovata, Laboea strobila ve Tiarina fusus Marmara Denizi için yeni kayıttır. En fazla tür sayısı 11 tür ile Choreotrichida ordosuna aittir. Choreotrichida ordosunun yaz mevsiminde en fazla çeşitliliği sahip olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada kullanılan ekolojik veriler, aynı bölgede eş zamanlı yapılmış önceki çalışmadan alınmıştır. Spearman’ın sıra korelasyonuna göre ekolojik değişkenlerden tuzluluk, DO, Klorofil-a ve NO3 + NO2-N’in ciliatların dağılımını etkilediği, derinlik artışına bağlı olarak tuzluluğun arttığı ve tür bolluğunun azaldığı belirlenmiştir. İstasyonlar arasında en yüksek benzerlik, Bandırma Körfezi'nde 2 ve 3 nolu istasyonlarda 0,5 m derinlikte (% 96,5) gözlenmiş ve istasyonlara ait tüm derinliklerin ise % 23,6 benzer olduğu ortaya konmuştur.