Doğu Akdeniz’de Uzun Kanat Orkinos Balığının Bazı Populasyon Parametreleri


KARAKULAK F. S. , Salman A., AKAYLI T. , Gökoğlu M., Özgür Özbek E., YARDIMCI R. E. , ...Daha Fazla

17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2013, ss.122

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.122

Özet

Bu çalışmada, ekonomik yönden yüksek değere sahip olan uzun kanat orkinos balığının büyüme, üreme ve beslenme özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Antalya Körfezi’nde, Mayıs 2006 ve Temmuz 2008 tarihleri arasındaki balıkçılık sezonunda toplam 819 adet uzun kanat orkinos bireyi toplanılmıştır. İncelenen balık boyları 55.5-101 cm ve ağırlıkları ise 3.93-12.75 kg arasında değişmektedir. Çatal boy - total ağırlık ilişkisi dişi bireyler için W= 0.00042L2.246, erkek bireyler için W= 0.00022L2.396 ve tüm örnekler için W= 0.00016L2.467 bulunmuştur. Dişi ve erkeklerde negatif allometrik büyüme gözlenmiştir. 

Yaş ve büyüme analizi için dorsal yüzgecin ilk diken ışını alınmıştır. Avlanan bireylerin yaşları 1+ ile 9+ yaşlar arasında değişmektedir. En baskın yaş grupları, 4+ (29.43%), 5+ (27.79%) ve 3+ (23.43%) yaş gruplarıdır. Von Bertalanffy’nin boyca ve ağırlıkça büyüme sabitlerinden L∞ = 93.198 cm, W∞ = 11.552, k = 0.295 yıl-1 ve to = -1.213 yıl olarak tespit edilmiştir. Erkek bireylerin büyümesi dişilere göre daha fazladır. 

Gonad histolojik analizinden, ortalama gonadosomatik indeks (GSI) ve kondisyon faktörü (K) değerlerinin aylık değişiminden, bu balıkların Haziran-Temmuz döneminde yumurtladıkları saptanmıştır. 

Balıkların midelerinde bulunan en büyük av grupları %95.1 cephalopodlar, %47.5 teleost ve %39.3 crustaceans oluşturmaktadır. Toplam 14 türe ait 633 birey tespit edilmiştir. Cephalopodlardan başlıca besin grupları içerisinde sepiolida ordosundan %56.40 Heteroteuthis dispar ilk sırada olup, teuthida ordosundan Onychoteuthis banksii %12.32 ile takip etmektedir. Tespit edilen türler genellikle yavaş hareket eden küçük boylu bireylerdir. Ayrıca incelenen midelerde ~%10 oranında beyaz plastik parçalarına rastlanmış olması açık denizlerde bile olsa kirliliğin denizlerdeki en üst predadatörlere kadar uzanabiliyor olduğunu göstermektedir.