Translation, Cross-Cultural Adaptation, Reliability, and Validity of Turkish Version of the American Orthopaedic Foot and Ankle Society Ankle-Hindfoot Scale


Creative Commons License

Akbaba Y. , Celik D., Ogut R. T.

JOURNAL OF FOOT & ANKLE SURGERY, cilt.55, ss.1139-1142, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

  • Cilt numarası: 55 Konu: 6
  • Basım Tarihi: 2016
  • Doi Numarası: 10.1053/j.jfas.2016.06.001
  • Dergi Adı: JOURNAL OF FOOT & ANKLE SURGERY
  • Sayfa Sayıları: ss.1139-1142

Özet

Amerikan Ortopedik Ayak Ayak ve Ayak Bileği Toplum ayak bileği ayak taban terazisini (AOFAS-AHFS) tercüme etmek ve kültürel olarak uyarlamak ve çevrilmiş versiyonun seçilen psikometrik özelliklerini belirlemek için çalıştık. AOFAS-AHFS ayak ve ayak bileği yaralanmalarıyla ilişkili özürlülüğü değerlendirmek için yaygın olarak kullanılmaktadır, ancak Türkçe konuşan bireyler için henüz tercüme edilmemiş veya kültürel olarak uyarlanmamıştır. AOFAS-AHFS, Beaton rehberlerini kullanarak Türkçe'ye çevrildi. 72 hasta (94 ayak, 50 [% 69.4] kadın; ortalama ± SD yaş 44.88 ± 16.30 yıl) çeşitli AOFAS-AHFS (iç tutarlılık, yapı geçerliliği ve taban ve tavan etkileri) ölçüm özelliklerini test etmiştir. Ayak ve ayak bileği patolojik özellikleri. Yapı geçerliliği, Ayak ve Ayak Bileği Beceri Ölçeği (FAAM) ve kısa sonuç formu olan 12 maddelik anketin (SF-12) tıbbi sonuç çalışmaları kullanılarak analiz edildi. AOFAS-AHFS'nin Türkçe versiyonu mükemmel test-tekrar test güvenilirliği gösterdi (sınıf içi korelasyon katsayısı 0.91). AOFAS-AHFS ile günlük yaşam ve FAAM sporunun FAAM aktiviteleri arasındaki korelasyon katsayıları sırasıyla r = 0.41, p = .01 ve r = 0.37, p = 0.03 idi. AOFAS-AHFS ve SF-12 fiziksel bileşen ölçeği arasındaki korelasyon katsayıları r = 0.27, p = .08 idi. En zayıf korelasyon AOFAS-AHFS ve SF-12 zihinsel bileşen ölçeği arasında bulundu (r = -0.03, p = .73). AOFAS-AHFS'in Türkçe versiyonu, çeşitli ayak ve ayak bileği bozukluklarına sahip, Türkçe konuşan bireylerin hasta tarafından bildirilen sonuçlarını ölçmek için yeterli güvenilirlik ve geçerliliğe sahiptir.

We sought to translate and culturally adapt the American Orthopaedic Foot and Ankle Society ankle-hindfoot scale (AOFAS-AHFS) into Turkish and determine the selected psychometric properties of the translated version. The AOFAS-AHFS is widely used to evaluate disability associated with foot and ankle injuries but has not yet been translated or culturally adapted for Turkish-speaking individuals. The AOFAS-AHFS was translated into Turkish using the Beaton guidelines. The measurement properties of the Turkish AOFAS-AHFS (internal consistency, construct validity, and floor and ceiling effects) were tested in 72 patients (94 feet, 50 [69.4%] females; average ± SD age 44.88 ± 16.30 years) with a variety of foot and ankle pathologic features. Construct validity was analyzed using the Turkish version of the Foot and Ankle Ability Measure (FAAM) and the Medical Outcomes Study short-form 12-item survey (SF-12). The Turkish version of the AOFAS-AHFS showed excellent test–retest reliability (intraclass correlation coefficient 0.91). The correlation coefficients between the AOFAS-AHFS and the FAAM activities of daily living and FAAM sport were r = 0.41, p = .01 and r = 0.37, p = .03, respectively. The correlation coefficients between the AOFAS-AHFS and the SF-12 physical component scale was r = 0.27, p = .08. The weakest correlation was found between the AOFAS-AHFS and the SF-12 mental component scale (r = −0.03, p = .73). The Turkish version of the AOFAS-AHFS has sufficient reliability and validity to measure patient-reported outcomes for Turkish-speaking individuals with a variety of foot and ankle disorders.