5766 Sayılı Kanunla Amme Alacaklarının Tahil Usulü Hakkında Kanun’un Mükerrer 35. Maddesine Eklenen Son İki Fıkranın Kanuni Temsilcilerin Vergisel Sorumlulukları Bağlamında Değerlendirilmesi


BARLASS T. İ.

VERGİ SORUNLARI DERGİSİ, ss.165-171, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2009
  • Dergi Adı: VERGİ SORUNLARI DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.165-171