İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Öğrencileri İçin Etkili İletişim Eğitimi


Bahadır G., Özgülnar N., Alçalar A. N., Nalbant H.

Sağlık Bilimleri Alanında Klinik ve İletişim Beceri Eğitimleri Kongresi(KİBE), Ankara, Turkey, 25 - 26 November 2011, pp.29

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.29
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Araştırmalar bir hekimin meslek yaşamı boyunca 200.000 hasta görüşmesi yaptığını ve iletişim becerilerinde sağlanan iyileştirmenin, sağlık hizmetlerinde önemli niteliksel farklılıklar yarattığını göstermiştir. İletişim becerileri, öğrenilebilen ve öğretilebilen temel becerilerdendir. İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.) İstanbul Tıp Fakültesinde (İTF) mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası müfredatı içinde iletişim becerilerini bilgi, beceri ve tutum düzeyinde geliştirmeyi hedefleyen ders ve uygulamalar vardır. İstanbul Tıp Fakültesinde göreve başlayan tıpta uzmanlık öğrencilerinin, sağlık hizmeti almak amacıyla başvuran kişilerle etkili iletişim kurmalarını sağlamaktır. İ.Ü. İTF tıpta uzmanlık eğitimine başlayan uzmanlık öğrencilerinin asistanlık sürecine uyumlarını kolaylaştırmak için yapılan beş günlük uyum eğitimi kapsamında, iletişim becerilerini geliştirmek için üç saatlik eğitim gerçekleştirilmektedir. Asistanlar 18-22 kişilik gruplar halinde eğitim programına alınmaktadır. Eğitimde oyunlaştırma, küçük grup tartışması ve vaka çalışması yöntemleri kullanılmaktadır. İ.Ü. İTF tıpta uzmanlık öğrencileri uyum eğitimi 2008 Haziran ayından başlayarak her TUS döneminden iki ay sonra yapılmaktadır. Bugüne kadar yedi kez asistan uyum eğitimi programı yapılmıştır. Uyum programının içeriğinde adli tıp, otomasyon eğitimi, enfeksiyon kontrolü, ilkyardım ve etkili iletişim başlıkları vardır. Bu eğitimlere bugüne kadar toplam 544 asistan katılmıştır. Bu çalışmada 2008-2009 yılında yapılan iki uyum kursuna katılan 110 asistanın etkili iletişim modülü oturumlarına verdikleri geri bildirimler incelenmiştir. Katılımcıların %50,9’u “öğrendiklerimi işyerinde kullanabilirim” ifadesine “kesinlikle katılıyorum”,% 31.8’i “katılıyorum” şeklinde yanıtlamışlardır. “Eğitim sırasında yapılan etkinlikler amaca uygundu” ifadesini katılımcıların %71.8’i “kesinlikle katılıyorum” ,%24.5’i “katılıyorum” şeklinde yanıtlamışlardır. Eğitmenlerle ilgili olarak “Bütün grubun etkin katılımını sağladılar” ifadesini katılımcıların % 77.3’ü “kesinlikle katılıyorum” , % 17.3 ‘ü “katılıyorum” şeklinde yanıtlamışlardır. İstanbul Tıp Fakültesi asistanları uzmanlık eğitimlerine başladıkları dönemde yapılan etkili iletişim eğitimlerini çok verimli ve yararlı bulmuşlar, kurumsal aidiyetlerini artırdığını belirtmişler ve meslek içi eğitim olarak benzerlerinin zaman zaman tekrarlanmasını talep etmişlerdir