Cervical necrotizing fasciitis due to periapical infection ofthe mandibular canine tooth


Creative Commons License

Yıldırımtürk S., Yılmaz E., Polat B., Başaran B., Şirin S. Y.

7tepe Klinik, vol.14, no.1, pp.63-65, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 14 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: 7tepe Klinik
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.63-65
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

The infection of the cervical region is called Cervical NF

(CNF) which can spread rapidly along the fascial planes to

other regions of the neck. It may lead to the thrombosis, destruction

of the superficial nerves and skin necrosis. Odontogenic

infections of mandibular molars are the most common

causes for CNF. More than half of the patients with CNF have

diabetes mellitus (DM) as an underlying systemic disease.

Early diagnosis based on physical examination, laboratory

tests and radiographic evaluation, as well as appropriate

surgical management are critical in reducing morbidity and

mortality. Initial treatment of CNF should include immediate

hospitalization, hemodynamic and respiratory evaluation, effective

high dose broad spectrum intravenous antibiotic therapy,

surgical debridement of necrotic tissue and nutritional

support. The aim of this report is to present a rare case of CNF

originating from an infected mandibular canine in a patient

with uncontrolled DM with special emphasis to the clinical

characteristics of this lethal condition.

Nekrotizan fasiit (NF) nadir olarak görülen ve derin dermis

tabakası, cilt altı dokular ve fasiyal planları tutan ciddi bir

enfeksiyondur. NF ağırlıklı olarak ekstremitelerde, perineal

bölgede ve karın duvarında oluşum gösterir. Boyun bölgesinde

görülen ve çok hızlı bir şekilde yayılan enfeksiyona

Servikal NF (SNF) adı verilir. SNF kılcal damarların trombozisine,

yüzeyel sinirlerin tahribatına ve cilt nekrozuna neden

olur. SNF nin en sık görülme nedeni alt büyük azı dişlerinin

periapikal enfeksiyonudur. SNF görülen hastaların büyük bir

çoğunluğunda altta yatan sistemik hastalık diabetes mellitustur

(DM). Fizik muayene bulguları, laboratuar testleri, radyografik

değerlendirmeye dayalı erken teşhis ve uygun cerrahi

müdahale morbidite ve mortaliteyi azaltmada önem taşır. SNF

nin başlangıç tedavisi acil hastane yatışı, hemodinamiğin ve

solunumun değerlendirilmesi, yüksek doz geniş spektrumlu

intravenöz antibiyotik tedavisi, nekrotik dokuların cerrahi debridmanı

ve beslenme desteğini içermelidir. Bu olgu raporunda;

kontrolsüz DM si olan hastada alt kanin dişin periapikal

enfeksiyonundan kaynaklanan SNF olgusu bildirilmiş ve bu

letal durumun klinik özelliklerine vurgu yapılmıştır.