Utilization of Flow Cytometry in Immunologic and Allergic Diseases.


Creative Commons License

Özdemir Ö., Karavaizoğlu Ç.

astım allerji ve immunoloji dergisi, no.14, pp.117-128, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Akım sitometri hücre veya partiküllerin sıvı bir sistem içerisinden tek tek geçerken fiziksel ve/veya kimyasal özelliklerini analiz eden bir cihazdır. Her bir hücre veya partikül sıvı sistemin içinden geçerken saptırılan lazer ışığı ve hücreler tarafından yayılan floresan ışığı bir araya getirilip optik filtreler ve aynalar tarafından farklı dalga boylarına göre ayrılarak, analog sinyallere dönüştürülür. Bu sinyaller de dijitalleştirilerek histogramlar olarak ekrana aktarılır. Bu histogramlar ise ölçülen parametrelerin frekans dağılımlarının görsel olarak gösterilmesi ilkesine dayanmaktadır. Elde edilen veriler farklı grafikler ile gösterilebilirken, hücrelerin ayrılması ise hücre büyüklüğü ve granül yapısına göre yapılmaktadır. Ayrıca birden fazla yüzey antijenlerinin aynı anda analizini sağlayan floresan işaretli antikorlarla hücre gruplarının analizi de yine akım sitometride yapılabilmektedir. Akım sitometrinin günümüzde en sık kullanıldığı alanların başında immünolojik hastalıklar gelmektedir. Akım sitometride lenfosit alt gruplarının tayininde kullanılan monoklonal antikorlar hastalık grubu ve tiplerinin teşhisinde önemli yer tutmaktadır. Bu makalede akım sitometride teşhis edilebilen bazı immünyetmezlik tiplerine örnekler verilmiştir. İmmünolojik hastalıklardan ağır kombine immünyetmezlik, Bruton hastalığı, kronik granülomatöz hastalık, yaygın değişken immünyetmezlik, çıplak lenfosit sendromu gibi hastalıkların akım sitometri ile değerlendirilmesi yapılabilmektedir. Allerjik hastalıklarda kullanımı ise bazofil aktivasyonunun akım sitometride ölçülmesi esasına dayanmaktadır. Bazofillerin allerjenle temasında hücre aktive olup yüzeyinde CD63 ekspresyonu izlenmektedir. Bununla birlikte bazofil aktivasyon testinin allerjen immünoterapisinin etkinliğini izlemede de kullanıldığını gösteren klinik çalışmalar vardır. Yakın gelecekte, akım sitometri yeni belirteç ve gelişmiş teknolojisi ile allerjik ve immünolojik hastalıkların teşhis ve takibinde daha yoğun bir şekilde kullanılmaya devam edilecektir.