KDV Oranlarındaki Değişikliklerin Türk Finansal Kiralama Sektörüne Etkisi


Creative Commons License

Altıntaş A. T. , Sarı E. S.

MALİ ÇÖZÜM, no.114, pp.85-97, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: MALİ ÇÖZÜM
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.85-97

Abstract

A lease is the transfer of the right to use an asset for a certain period nof time to the lessee in return of rent or other benefit. Leases fall into two categories; financial and operational leases. Financial leasing, which is an
installment purchase, is one of the most important alternatives in financing the investments.
Financial leasing concept was introduced to Turkish legislation with the Financial Lease Law in 1985. The benefits of the alternative financing mtechniques such as financial leasing cannot be ignored by the countries like
Turkey with insufficient capital stock. As a matter of fact, in order to promote financial leasing, a symbolic rate of Value Added Tax was imposed on the goods purchased via financial leasing with respect to direct purchase. But this important incentive provided to financial leasing transactions was removed at the end of 2007.
In this study, brief information about financial leasing concept, regulations related to leasing and leasing sector is provided. The data related to the leasing sector is studied and the effect of VAT regulations on the leasing
sector is examined by taking the relevant data on the financial leasing business into the considerations.


Kiralama işlemi, bir maddi duran varlığın kullanım hakkının belirli bir süre için kira veya başka bir fayda karşılığında kiracıya devredilmesidir. Kiralama işlemleri finansal kiralama ve faaliyet kiralaması olarak ikiye ayrılmaktadır. Gerçekte bir taksitli satış işlemi olan finansal kiralama günü- müzde işletmelerin yaptıkları yatırımları finanse etmede başvurabilecekleri en önemli alternatiflerden biridir.
Finansal kiralama kavramı, 1985 yılında kabul edilen Finansal Kiralama Kanunu ile Türk mevzuatına girmiştir. Türkiye gibi sermaye birikiminin yetersiz olduğu ülkelerde finansal kiralama gibi alternatif finansman imkanlarının kullanılmasının yararı yadsınamaz. Nitekim, ülkemizde finansal kiralama sektörünü teşvik etmek amacıyla, finansal kiralama ile satın alınan varlıklara doğrudan satın almaya göre sembolik bir Katma Değer Vergisi (KDV) oranı uygulanmaktaydı. Ancak 2007 yılı sonunda bu uygulamaya son verilerek finansal kiralama işlemlerindeki önemli bir teşvik munsuru ortadan kaldırılmıştır. Bu çalışmada finansal kiralama kavramı, finansal kiralamaya ilişkin mdüzenlemeler ve ülkemizdeki finansal kiralama sektörü hakkında özet bilgi mverilmiştir. Finansal kiralama sektörüne ilişkin veriler göz önüne alınarak KDV düzenlemelerinin finansal kiralama sektörüne etkisi araştırılmıştır.