Beden Dili ve Kültürlerarası İletişim


CANGİL B.

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.69-78, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 1 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2004
  • Dergi Adı: İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.69-78

Özet

BEDEN DİLİ VE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM

Binnur Erişkon Cangil

_____________________________________________________________________________

ÖZET

Günümüzde yabancı dil eğitiminde önemle vurgulanan noktalardan bir tanesi yabancı dil yoluyla öğrenene kültürlerarası iletişim becerisinin kazandırılması ve bu yolla başka dilleri konuşan bireylerle bilgi ve düşünce alışverişinde bulunabilmesinin sağlanmasıdır. Bu doğrultuda bu çalışmada kültürlerarası iletişim bağlamında iletişim kavramı üzerinde durulacak ve beden dilinin dil öğrenme ve öğretme sürecindeki yeri ve işlevi incelenerek tartışmaya açılacaktır.

            Anahtar Sözcükler: İletişim, kişilerarası iletişim, kültürlerarası iletişim, beden dili

BEDEN DİLİ VE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM

Binnur Erişkon Cangil

_____________________________________________________________________________

 

ABSTRACT

            One of the very much stressed points in contemporary foreign language teaching is    developing intercultural communicative competence of the learner through foreign language and thus enhancing him/her to share knowledge and thoughts with other individuals who speak other foreign languages. In this aspect, in this study it has been aimed at pointing on communication in the context of intercultural communication, and in this respect the place and function of body language in language learning and teaching will be discussed.

            Key words: Communication, interpersonal communication, intercultural communication, body language