Türk Ceza Kanunu ve İlgili Mevzuat (İçtihatlı Mevzuat Derlemesi - Prof. Dr. Süheyl DONAY ile müşterek yayın)


KAŞIKCI B. M.

Diğer, ss.950, 1992

  • Basım Tarihi: 1992
  • Sayfa Sayıları: ss.950