Ekonomik Sistemler ve Rejimler


Creative Commons License

Hiç F. Ö.

Journal of Emerging Economies and Policy (JOEEP), vol.2, pp.124-136, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Gelişmiş ülkelerdeki ekonomik rejimle ilgili gelişmeler gelişmekte olan ülkelerinkinden farklı bir yoldan devam ettiğinden, bu makalede bu iki ülke grubu ayrı ayrı incelenecektir. Tarihsel ve teorik sebeplerden ötürü gelişmiş ülkelerdeki ekonomik rejimin araştırılmasına öncelik verilecektir.

Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ekonomik faaliyetler temel olarak özel sektör tarafından karşılanmaktadır; Bununla birlikte hükümet müdahale, rehberlik, korumacılık ve yatırım yoluyla bu faaliyetlere katkıda bulunur. Hâlen gelişmiş ülkelerin hükümet müdahalesi, korunması ve kamu yatırımlarının seviyesi asgari düzeydedir. Öte yandan, gelişmekte olan ülkelerde hükümetin rolü daha belirgin gözükmektedir; Hükümetin rolünün ağırlığı söz konusu ülkeler için gelişme derecesine bağlıdır. Kalkınma düzeyinin düşük olduğu ülkelerde hükümetin rolü artar, yani gelişmedeki gelişme hükümetin rolünü azaltır.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Sistemler, Ekonomik Rejimler, Liberalizm, Sosyal Devlet, Marxizm, Gelişen Ülkeler, Gelişmekte Olan Ülkeler