In vitro antimicrobial activities of widely used chemical disinfectants against various microorganisms


DÖŞLER S. , BİRTEKSÖZ TAN A. S. , BOZKURT GÜZEL Ç., GERÇEKER A. A. , ÖTÜK G. , ÖZBEK ÇELİK B.

Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, cilt.40, ss.5-16, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 40
  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University
  • Sayfa Sayıları: ss.5-16

Özet

 

Sık olarak kullanılan yedi farklı dezenfektanın bakteri, mantar ve sporlara karşı olan aktiviteleri sırasıyla Avrupa standardı EN 1276, EN 1650 ve EN 13704 yöntemleri kullanılarak araştırılmıştır. Sodyum hipoklorit, katyonik yüzey aktif madde ve bunların kombinasyonlarını içeren dezenfektanlar beş dakikada Escherichia coli ATCC 10799, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Enterococcus faecalis ATCC 29212 ve Candida albicans ATCC 10231 suşlarına karşı etkili bulunmuştur. Anyonik ve non-iyonik yüzey aktif maddeler ve organik klor bileşikleri E. coli ATCC 10799 ve S. aureus ATCC 6538’e karşı 15, E. faecalis ATCC 29212 ve C. albicans ATCC 10231’e karşı ise 30 dakikada etkili olabilmişlerdir. Bacillus subtilis ATCC 6633’ün spor suspansiyonuna karşı organik klor bileşiği ve katyonik yüzey aktif madde – alkol etoksilat kombinasyonu 15 dakikada sporosidal aktivite göstermiştir. Sonuç olarak üretici tarafından önerilen konsantrasyonlarda vejetatif bakteriler ve mayalar için etkili dezenfeksiyon sağlanırken bu konsantrasyonda sporlara karşı genellikle etki sağlanamadığı belirlenmiştir.

 

Activities of seven different disinfectants that are used commonly against bacteria, fungi and spores have been assessed by using the European Standard EN 1276, EN 1650 and EN 13704 methods, respectively. Disinfectants that contain sodium hypochloride, cationic surfactants and their combinations were found to be effective in five minutes against Escherichia coli ATCC 10799, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Enterococcus faecalis ATCC 29212 and Candida albicans ATCC 10231 strains. Disinfectants that contain anionic and non-ionic surfactants and organic chloride compounds were found to be effective in 15 minutes against E.coli ATCC 10799 and S.aureus ATCC 6538, and in 30 minutes against E.faecalis ATCC 29212 and C.albicans ATCC 10231. Organic chloride compound and cationic surfactant - alcohol ethoxylate combination showed sporocidal activity against Bacillus subtilis ATCC 6633 spores in 15 minutes. We found the producer’s recommended concentrations were sufficient to achieve an effective disinfection against vegetative bacteria and yeast, but not to bacterial spores.