TAŞIMA VE LOJİSTİK HUKUKUNDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI


DURGUT R.

ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK ULUSAL KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 26 - 27 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey

Abstract

There are very few alternative dispute resolution mechanisms that can be used to solve disputes of natural and legal person merchants, either between themselves or between these merchants and their clients, who are operating in transportation and logistics sector. Although the Law on Consumer Protection has made it possible to apply to the Consumer Arbitration Board in the form of compulsory arbitration for disputes arising from the carriage law whose one party is a consumer, no general method has been introduced as the compulsory or relatively compulsory arbitration or mediation mechanism that covers the disputes in the whole sector such as disputes arising in relation to passenger transportation.  Apart from the application to the general courts, it is of great importance to establish alternative solution mechanisms which will reduce the workload of the courts and costs, and shorten the duration of the proceedings. It is also necessary for the harmonisation of Turkish legislation with that of the European Union under the full membership process. In this context, the creation of arbitration and/or mediation mechanisms for the disputes where the value of litigation is low and one side is consumer, such as passenger transportation and carriage of household goods, is among the obligations laid down in the EU Directives. In the insurance sector, the Insurance Arbitration Commission has been established as an alternative dispute resolution mechanism and serves intensively. A similar mechanism can be established for the transport and logistics sector by taking the Insurance Arbitration Commission as an example. In this study, the creation of alternative dispute resolution methods in transport and logistics law has been examined, taking the EU Directives on passenger rights and the German legislation as example.

Taşıma ve Lojistik sektöründe faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi tacirin gerek kendi gerekse müşterileri ile aralarındaki oluşacak uyuşmazlıkları çözüme kavuşturma bakımından alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmaları oldukça azdır. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca bir tarafı tüketici konumunda olan taşıma hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar için zorunlu tahkim niteliğinde Tüketici Hakem Heyetlerine başvurma imkânı getirilmişse de, tüm sektör ve sektör içinde örneğin yolcu taşımadan kaynaklanacak uyuşmazlıklar için zorunlu veya nispi zorunlu tahkim ya da arabuluculuk mekanizmasına başvuru yolları oluşturulmamıştır. Genel mahkemelere başvuru dışında, mahkemelerin iş yükünü azaltacak, yargılama süresini ve masrafları kısacak alternatif çözüm mekanizmaların oluşturulması büyük önem arz etmektedir. Ayrıca Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam üyelik süreci kapsamında mevzuatını uyumlaştırması bakımından da bu gereklidir. Bu kapsamda yolcu ve ev eşyası taşıması gibi dava değerinin düşük ve bir tarafının tüketici olduğu uyuşmazlıklar bakımından, tahkim ve/veya arabuluculuk mekanizmalarının oluşturulması AB Direktiflerinde yer alan yükümlülüklerdendir. Sigorta sektöründe hali hazırda alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizması olarak Sigorta Tahkim Komisyonu kurulmuş ve yoğun bir şekilde hizmet vermektedir. Taşıma ve lojistik sektörü için de Sigorta Tahkim Komisyonu örnek alınarak benzer bir mekanizma kurulabilir. Çalışmamızda yolcu haklarına ilişkin AB Direktifleri ve üye ülkelerden Almanya düzenlemesi örnek alınarak, taşıma ve lojistik hukukunda alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının oluşturulması incelenmiştir.