Retardation of Senescence by Meta-Topolin in Wheat Leaves


Creative Commons License

Palavan-Ünsal N., Çağ S., Çetin E., Büyüktuncer D.

JOURNAL OF CELL AND MOLECULAR BIOLOGY, no.1, pp.101-108, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2002
  • Journal Name: JOURNAL OF CELL AND MOLECULAR BIOLOGY
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.101-108
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

 

Numerous reports ascribe a stimulatory or inhibitory function of cytokinins in different developmental processes such as root growth and branching, control of apical dominance in shoot, chloroplast development and leaf senescence. Recently Strnad et al. (1997) discovered a new aromatic cytokinin, namely meta-topolin and they suggested this substance as a potential alternative of benzyladenin.
In our previous study we have determined that a rapid breakdown of chlorophyll and proteins in excised wheat leaf segments during the senescence period prevented by aromatic cytokinin meta-topolin . In this study, peroxidase activity was increased and senescence delayed compared to control leaves in meta-topolin treated leaf segments, and total chlorophyll content also exhibited similar results. Application of mT at high concentrations (0.5-1 mM) caused
a decrement in polyamine content, but at low concentration (0.25 mM) it reasoned increment. Besides these, metatopolin decreased the loss of total chlorophyll and it was estimated similar trends for total nitrogen content. In summary, according to the results of our study it can be concluded that meta-topolin has a contributing mechanism of the antisenescence action.

 

Birçok araştırma sitokininlerin farklı gelişim olaylarında örneğin kök büyümesi ve dallanmasında, gövdede apikal dominansinin kontrolünde, kloroplast gelişiminde ve yaprak senesensinde teşvik edici veya ket vurucu işlevlere sahip olduğunu ortaya koymuştur. Son yıllarda Strnad ve ark. (1997) meta-topolin adı verilen yeni bir aromatik sitokinin keşfetmişler ve bu maddenin benziladenine potansiyel bir alternatif olduğunu ileri sürmüşlerdir.
Biz daha önce buğday yaprak segmentlerinde senesens sırasında klorofil ve proteinin hızlı yıkımının aromatik sitokinin meta-topolin tarafından önlendiğini gösterdik. Bu araştırmada meta-topolin uygulanan yaprak segmentlerinde peroksidaz aktivitesi kontrol yapraklarına kıyasla arttı, senesens gecikti ve total klorofil içeriğinde de benzer bulgular elde edildi. Ayrıca, mT in yüksek konsantrasyonda (0.5-1 mM) uygulanması poliamin içeriğinde azalışa, düşük konsantrasyonda ise (0.25 mM) artışa sebep oldu. Bundan başka, meta-topolin total klorofil kaybını azalttı ve benzer eğilim total azot içeriğinde de saptandı. Özetle meta-topolin’in antisenesens aktivitede yönlendirici bir mekanizmaya sahip olduğu sonucuna varılabilinir.