Ayşe Fâika Erkmenoğlu ile Fâik Âli Ozansoy ve Munis Fâik Ozansoy Hakkında Bir Röportaj


ÇİTÇİ S.

Other, pp.201-213, 2012

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2012
  • Page Numbers: pp.201-213
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Unfortunately we have very limited information about Faik Ali and Munis Faik Ozansoy. For instance, detailed biographies of them haven’t been written yet. Also their poems which were published in various magazines haven’t been collected. All written material about them are researces on their literary works.  However, for an accurate decision, their complete works should be searched. In addition,  it is hard to elucidate their artistic ability without having information on their biograpy and character. The uttermost information on Faik Ali and Munis Faik Ozansoy has been given by their close friends Taha Toros and Mehmet Çınarlı so far, but they generaly focused on their literary aspects. We thought it is useful to get in touch with their alive inheritors and close friends. Also written material both in Latin and Arabic script of the family sould be analyzed.  For this reason we have made an iterview with Ayse Faika Erkmenoğlu who is Faik Ali’s granddaughter. We generally tried to ask questions which will help us to enlighten the biographies and personalities of each poets.

 

Fâik Ali ve Munis Fâik Ozansoy hakkında maalesef elimizde çok sınırlı bilgi var. Örneğin her ikisinin de henüz mufassal biyografileri yazılmış değil. Hatta mecmualardaki şiirleri de toplanmış değil. Haklarında yazılanlara baktığımız zaman, bunların genellikle şairlerin edebî veçheleri üzerinde duran değerlendirme yazıları olduğunu görürüz. Hâlbuki edebî ürünlerin bütününü göz önünde bulundurmadan verilen hükümler ne kadar isabetli olabilir. Diğer taraftan bir sanatçının hayatını ve şahsiyetini etraflıca bilmeden sanatını izah etmek oldukça zordur. Bugüne kadar Fâik Âli ve Munis Fâik hakkında en fazla bilgiyi, yakın dostları Taha Toros ve Mehmet Çınarlı vermiştir. Fakat onlar da ağırlıklı olarak edebî yönleri üzerinde durmuşlardır. Fâik Âli ve Munis Fâik’i daha yakından tanımak için yaşayan vârisleri ve yakın dostlarıyla irtibat hâlinde olmanın ve ellerindeki eski ve yeni harfli belgeleri incelemenin faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu amaçla Fâik Âli Bey’in torunu Ayşe Fâika Erkmenoğlu ile bir röportaj yaptık. Bu röportajda genellikle her iki şairin şahsiyetlerine ışık tutacak ve biyografilerine malzeme taşıyacak konularda sorular sormaya çalıştık.