Bartın’da Meydana Gelen Sel ve Taşkınlara Ait Zarar Azaltma ve Önleme Önerileri


TUROĞLU H.

İ.T.Ü. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu V, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 June 2005, ss.104-110

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.104-110

Özet

Bartın şehir merkezinde büyük hasarlara neden olan, sıklık ve şiddet özellikleri de giderek artış gösteren sel ve taşkınlar meydana gelmektedir. Bu afet boyutundaki bu doğa olaylarını önleme, zarar azaltma amaçlı araştırmaların, Bartın Çayı havzası bütününde ve meydana gelmelerinde rol oynayan coğrafi faktörlerin oluşturduğu kapsamda gerçekleştirilmesi; uygulanabilir, sürdürülebilir ve en ekonomik sonuçlar için önemli bir gerekliliktir.

Yukarıdaki mantığın, Coğrafi Bilgi Sistemleri teknolojileri ile uygulanması sonunda, Bartın Çayı havzasında meydana gelen ve Bartın şehir merkezinde önemli hasarlara neden olan sel ve taşkınları önleme, zarar azaltma amaçlı olarak önerilerin başlıkları şunlardır. Yüzeysel akışa geçen su miktarını azaltmak, Büyük su kütlesinin Bartın şehir merkezinde toplanmasını engellemek, Su akışını kolaylaştırmak, Doğal Drenaj alanlarının doğal işlevine terk edilmesi, İmar planlarının doğal ortam özelliklerine uyumlu olarak revize edilmesi, Erken uyarı sistemleri ve acil durum planlarının hazırlanması, ilgili afet türlerine ait yerel halkın eğitimi önerilir. Bu öneriler öncelikle zarar azaltma, küçük çaptaki sel taşkın olayları için ise önleme amaçlı olarak etkili olacaktır.