Effects of Phosphorylcholine-Coated Circuits On Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin (Ngal) Levels In Coronary Artery Bypass Grafting


KAYA A.

ORTADOĞU TIP DERGİSİ, cilt.4, ss.5-8, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 4 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: ORTADOĞU TIP DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.5-8

Özet

Amaç: Fosforil kolin kaplı kardiyopulmoner bypass devrelerinin renal fonksiyonlar üzerine olan etkisinin kreatinin
gibi standart serum belirteçleriyle saptanması mümkün değildir. Biz çalışmamızda, koroner arter bypass cerrahisi
uygulanan hastalarda, kaplı olmayan ve fosforil kolin kaplı olan kardiyopulmoner bypass devrelerinin inflamatuar
cevap ve renal fonksiyonlar üzerine olan etkilerini serum Nötrofil Jelatinaz İlişkili Lipokalin (NGAL) ölçümleri
ile karşılaştırdık.
Yöntem ve Gereçler: Kırkiki hasta rastgele olarak iki gruba ayırıldı (Fosforil kolin kaplı, n=17 ve kontrol, n=15).Bulgular: Preoperatif veya postoperatif kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri, kreatinin seviyesi, kan üre azotu
seviyesi ve C-reaktif protein seviyesi açısından iki grup arasında farklılık kaydedilmedi. Preoperatif NGAL seviyeleri
benzerdi. Her iki grupta da peroperatif NGAL seviyesinde artış görüldü ancak anlamlı kabul edilmedi. Serum
NGAL seviyeleri postoperatif 6. günde gruplar arasında anlamlı fark oluşturacak şekilde düşüş gösterdi (Fosforil kolin
kaplı: 183.1 ± 123 ng/dl, kontrol: 265.2 ± 144 ng/dl, p=0.028). Postoperatif 1. haftada her iki grupta da NGAL seviyeleri
benzerdi.
Sonuç: Bu çalışmada, fosforil kolin kaplı devrelerde daha düşük NGAL seviyeleri bulundu ve bu durum renal fonksiyonlarda
standart serum belirteçleri ile belirlenemeyecek bir iyileşme ile ilişkilendirildi.