Duygudurum Bozukluk Tanılı Kadınların Üreme Sağlığı


ÖZCAN N. , BOYACIOĞLU N. E. , Bilgin H., Enginkaya S., DİNÇ H.

49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, Türkiye, 24 - 28 Eylül 2013, ss.120

  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.120

Özet

Amaç: Duygudurum bozukluk tanılı kadın hastaların üreme sağlığına ilişkin durumlarını belirlemek amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışma kesitsel ve tanımlayıcı özellikte olup akut psikiyatri kliniğinde yatan ve duygudurum bozukluk tanısı almış 216 kadın hasta ile gerçekleştirilmiştir. Veriler yüzyüze görüşülerek ve araştırmacılar tarafından hazırlanmış üreme sağlığı sorunlarını belirlemeye yönelik soru formu aracılığı ile elde edilmiştir.
Bulgular: Katılımcıların sağlıklı popülasyona göre cinsellikle ilgili daha olumsuz özelliklere sahip olduğu, partnerleri tarafından daha fazla sekse zorlandıkları, tecavüze uğradıkları ve cinsel yolla bulaşan hastalık deneyimledikleri, adet öncesi dönemde yoğun premenstruel sendrom şikayetleri yaşadıkları, daha az meme muayenesi olup, mamografi çektirdikleri ve smear aldırdıkları, cinsel deneyim yaşamış olanların çoğunluğunun daha önce bir kontraseptif yöntem denemiş olmalarına rağmen bunu devam ettiremedikleri ve en sıklıkla geri çekmeyi kullandıkları, istenmeyen gebelik ve küretaj oranının yüksek olduğu, gebeliklerinde daha az antenatal bakım aldıkları, şiddete uğradıkları ve gebeliklerinde daha fazla sigara kullandıkları belirlenmiştir.
Tartışma: Duygudurum bozukluğu olan kadınların cinsellik, aile planlaması, sağlık kontrolleri, maternal özellikler ve gebelik dönemiyle ilgili sağlıklı popülasyona göre daha olumsuz özelliklere sahip olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Üreme sağlığı, duygudurum bozukluğu, kadın psikiyatri hastası,