YAVRU KÜLTÜR ÇİPURA BALIKLARI (Sparus aurata)'NDA GÖRÜLEN KARMA ENFEKSİYONUN TEŞHİSİ


ÇANAK Ö. , AKAYLI T.

17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 September 2013, ss.302-303

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.302-303

Özet

Bu çalışma ile karada faaliyet gösteren ve deniz balığı üretimi yapan bir kuluçkahanedeki ortalama 5 g ağırlığındaki hasta kültür çipura balığı (Sparus aurata) yavrularında görülen bir hastalık olgusunun bakteriyolojik ve histopatolojik yöntemlerle teşhisi amaçlanmıştır. Çalışmada incelenen 10 adet enfekte balık örneğinde genel olarak yavaş yüzme hareketi, deri renginde açılma ve pul kaybı yanı sıra karaciğerde ve solungaçlarda solgunluk ve anemi, dalak ve böbrekte küçülme ve erime gibi klinik bulgular gözlenmiştir.

Hasta balık örneklerinin iç organlarından farklı besiyerlerine yapılan bakteriyolojik ekimlerde elde edilen bakteri izolatları genel bakteriyolojik metotlar kullanılarak identifiye edilirken alınan doku örnekleri %10’luk formalin solüsyonunda fikse edilmiş ve rutin histolojik metotlar kullanılarak işlenmiştir. 

Yapılan ekimler sonucunda elde edilen 20 izolattan 15 tanesi Vibrio anguillarum, 5 tanesi ise Staphylococcus sp. olarak identifiye edilmiştir. Histopatolojik muayenede ise kalp dokusunda nekrotik odaklar ve hemorajiler, böbrekte interrenal haemopoietik dokuda erime nekrozu ve tübüler dejenerasyon, karaciğer dokusunda erime nekrozu ve karaciğer hücrelerinde dejenerasyon, sindirim kanalında bağırsak mukoza epitelinde nekroz, erime ve dökülme ile solungaçta hiperplazi, nekroz ve hemorajik odaklar gibi çeşitli bozukluklar tespit edilmiştir.

Sonuç olarak; bu çalışma ile yavru kültür çipura balıklarında Vibrio ve Staphylococcus genuslarına ait bakterilerin oluşturduğu karma enfeksiyonun dokularda ciddi patolojik bozukluklara neden olduğu tespit edilmiştir.