Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS) 16: Kiralamalar Standardı Kapsamında Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları: BIST 100 İncelemesi


Sarı E. S.

4th International Management and Social Research Conference, İstanbul, Turkey, 5 - 06 June 2020, pp.19-30

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.19-30

Abstract

Turkish Financial Reporting Standard (TFRS) 16, began to be implemented on January 1, 2019. TFRS
16 Standard has brought significant changes compared to the repealed Turkish Accounting Standard
(TMS) 17, especially for the lessee in a lease agreement. The distinction between operational leasing
and financial leasing has disappeared for all leases for the lessee, except for the short-term and lowvalue leases, and all leases be reported on the financial position statement. As a result of this
situation, changes in the financial performance indicators of lessees are expected and many studies
have been carried out on this issue, both in Turkey and abroad. Another amendment created by TFRS
16 Standard for lessees is related to the disclosures to be made in the footnotes of the financial
statements. Even if the lessee has made an operational lease essentially, the disclosures to be made
within the framework of the new standard have increased significantly and become detailed.
However, there is no study on the effect of TFRS 16 on the financial statement disclosures. In this
study, the 2019 financial statements of the companies included in BIST 100 except for financial
institutions were examined to study to which extent the level of disclosures required by TFRS 16
were made. In this study, both BIST 100 companies as a whole and companies were examined by
making a distinction according to their sectors. In addition, it was investigated that in which sectors
TFRS 16 is considered as the key audit subject in the independent audit process.Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS) 16, 1 Ocak 2019 tarihinde uygulanmaya başlamıştır.
TFRS 16 Standardı özellikle kiralama işlemlerinde kiracı konumundaki şirketler açısından yürürlükten
kalkan Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 17’ye göre önemli değişiklikler getirmiştir. Kiracı şirketler
açısından artık faaliyet kiralaması ve finansal kiralama ayrımı ortadan kalkmış böylece kısa vadeli ve
düşük değerli kiralamalar hariç tüm kiralamalar finansal durum tablosunda raporlanabilir hale
gelmiştir. Bu durumun bir sonucu olarak kiracı şirketlerin finansal performans göstergelerinde de
değişiklikler olması beklenmektedir ve bu konuya ilişkin çok sayıda ulusal ve uluslararası çalışma
yapılmıştır. TFRS 16 Standardının kiracı şirketler için yarattığı bir diğer değişiklik de finansal tablo
dipnotlarında yapmaları gereken açıklamalara ilişkindir. Kiracı şirket özünde faaliyet kiralaması dahi
yapmış olsa yeni standart çerçevesinde yapması gereken dipnot açıklamaları önemli ölçüde artmış ve
ayrıntılı hal gelmiştir. Ancak TFRS 16’nın finansal tablo açıklamalarına olan etkisine ilişkin yapılmış bir
çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada, mali kuruluşlar hariç BIST 100’de yer alan şirketlerin 2019
yılı finansal tablo açıklamaları incelenerek TFRS 16’nın gerektirdiği açıklamaların ne düzeyde yapıldığı
araştırılmıştır. Araştırmada hem bir bütün olarak tüm BIST 100 şirketleri, hem de sektörlere göre
ayrım yapılarak şirketler incelenmiştir. Buna ek olarak bağımsız denetim sürecinde TFRS 16’nın hangi
sektörlerde kilit denetim konusu olarak ele alındığı da araştırılmıştır.