6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 12. Maddesine Göre Teminat Hükmünde Olan Eşya


BARLASS T. İ.

Vergi Dünyası, no.359, 2011 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : Vergi Dünyası