Tekstil Sektöründe Su Tüketimi ve Geliştirilen Susuz Boyama Yöntemleri


Baş Y., Aşçı Y. S.

Multidisipliner Akademik Yaklaşım Araştırmaları, vol.3, no.1, pp.51-63, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin etkileri gün geçtikçe daha fazla günlük hayatımızı etkilemeye başalamıştır. Bu durumun en önemli sonuçlarından birisinin insanların ihtiyaç duyduğu nitelikte suya ulaşımında yaşanan sorunlar olduğu söylenebilir. Su, canlılığın devamı için pek çok noktada vazgeçilmezdir. Ancak mümkün olduğunca kullanımı azaltacak yeni yöntemler geliştirilerek ve var olan kaynakların korunmasını sağlayarak sorunun kontrol altında tutulması gereklidir. Tekstil endüstrisi, tatlı su tüketimi ve kirliliğinde büyük bir paya sahiptir. Bu nedenle durum tekstil endüstrisinin, su tüketimini ve buna bağlı atık tehlikelerini gözden geçirmeye, yeniden yapılandırmaya ve azaltmaya zorlamaktadır. Tekstil yaş işleme aşamaları incelendiğinde boyama prosesleri’nin su tüketiminin yoğun olduğu basamaklarından birisi olduğu görülmektedir. Bu çerçevede son yıllarda boyama aşamasında su tüketimini azaltacak veya susuz boyama yapabilecek yeni yöntemler üzerine çalışmalar sürdürülmektedir. Bu süreç içinde süperkritik karbondioksit kullanarak susuz boyama yapılan yöntem gibi bazı ticari prosesler de geliştirilmiş ve kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu çalışma da su yerine alternatif çözücüler kullanılarak yapılan boyama yöntemi araştırmaları derlenmiştir.