Zeynüddin el-Âmilî’nin Öldürülmesiyle İlgili İmâmiyye Tabakat Kitaplarındaki Kurguların Değerlendirilmesi


ARIKAN A.

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, vol.19, no.19, pp.87-112, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Known as al-Shahid al-Thani (Second Martyr), Zayn al-Din al-Amili was a Shiite imami scholar who comes to Istanbul in during Suleiman the Magnificent reign and is appointed to Nuriyye madrasa in Baalbak as a professor/a teacher in madrasa. Notes that he wrote about his life and narratives of Ibn al-Avdi who lives with him a long time have not included any information about to be killed of al-Amili and al-Amili’s last three years. There are limited and controversial datas about al-Amili’s execution. But, some new information like records of al-Nahravali who witness to al-Amili’s execution are uncovered. These datas deny the narratives about murdering of al-Amili in Imamiyya biography chronicles. Also the informations about period, time, place and subjects in these books are unreal scenarios which don’t mirror historical trues.
eş-Şehîd es-Sânî diye bilinen Zeynüddin el-Âmilî, Kanunî döneminde İstanbul’a gelen ve Baalbek’teki Nuriyye Medresesine müderris tayin edilen Şîî-İmâmî bir âlimdi. Kendi hayatıyla ilgili yazdığı notlar ve uzun süre onunla birlikte olan öğrencisi İbnü’l-Avdî’nin aktardıkları, Âmilî’nin hayatının son üç yılına ve öldürülmesine dair bir bilgi içermemektedir. el-Âmili’nin öldürülmesine dair sınırlı ve tartışmalı bilgiler mevcuttur. el-Âmilî’nin öldürülmesine şahit olan en-Nehrevâlî’nin yazdıkları gibi yenice ulaşılan bazı bilgiler, eş-Şehîd es-Sânî’nin öldürülmesi hakkında İmâmiyye tabakât kitaplarında verilen süreç, zaman, mekân ve faillerle ilgili bilgilerin, tarihsel gerçekleri yansıtmayan kurgulardan ibaret olduğunu ortaya çıkarmıştır.