İlaç Takip Sistemi Tasarımı


Altıntaş U. M. , Toğuşlu F., UZUNOĞLU C. P. , Cekli S.

TIPTEKNO 2012, Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2012, ss.137-139

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.137-139

Özet

Hasta takibinde en önemli hususlardan biri hastanın planlanan ilaçlarını zamanında ve eksiksiz olarak almasıdır. İlaçlar zamanında alınmadığında iyileşme sürecinde sıkıntılar doğmaktadır. İlaçların alınma zamanlarını hastanede yatan hastalar için hemşireler ve evde yatan hastalar için hastanın yakını ya da kendisi takip etmektedir. Daha çok evde olmak üzere ilaç alma zamanlarında çoğunlukla kaymalar görülmektedir. Bu çalışmada hastaların ilaçlarını düzenli bir şekilde almalarını sağlayacak ve ilaçlarının alınıp alınmadığını kontrol edebilecek bir sistem tasarımı yapılmıştır. Bu sistem ilaç zamanlarını bildirmekle kalmayıp ilaç alınmadığı zaman çeşitli veri iletim araçları sayesinde ilgili kişiyi uyarma özelliğine sahiptir.

One of the most important points of the treatment is taking the planned pills on the right time and completely by the patients for the patient following systems. Some undesired effects and problems could occur in the recovery period when the required pills are not taken regularly. The timing issues of the pills to be taken are arranged by the nurses at the hospitals in favor of the patients and organized by the patients themselves or patient relatives at home. On some circumstances, the pills are not taken on the right time, and also the regularity of the timings of the pills could be shifted especially at home treatment periods. In this study, a system which controls the whether the patients take the pills at the predefined time periods has designed to provide that the patients have their treatment vigorously. The devised system not only indicates the planned times but also warns the corresponding person by means of some data transmission devices when the reatment is not taken.