Neyistân-ı Zülâl of Senâyî, a 16th Century Poet


Arslan Ö.

KÜLLİYAT Osmanlı Araştırmaları Dergisi, no.17, pp.21-40, 2022 (Peer-Reviewed Journal)