Preservice science teachers’ attitudes towards biotechnology applications


Creative Commons License

Turan M., Koç I.

Trakya University Journal of Education, vol.2, no.2, pp.74-83, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 2
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: Trakya University Journal of Education
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.74-83
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this research was to determine preservice science teachers’ attitudes towards biotechnological applications. The research was conducted with 100 preservice science teachers from Istanbul University, Hasan Ali Yucel Faculty of Education, Department of Science Education in 2011-2012 academic year. For this purpose, “Biotechnology Attitude Scale” was applied. The research was quantitative in nature and the data obtained were statistically analyzed with SPSS 16.0 package program. According to results of the study, preservice science teachers hold a diverse appraisal of attitudes towards biotechnological applications. In particular, majority of the participants approved the genetic modification of microorganisms and human genes, but they were not in favor of the applications that involved the insertion or removal of genes in plants/food and animals. However, 4th grade level preservice science teachers were more supportive of biotechnology applications than lower grade levels.

":Bu  araştırmanın  amacı,  fen  bilgisi  öğretmen  adaylarının  biyoteknoloji  uygulamalarına  yönelik"
"tutumlarını belirlemektir. Araştırma, 2011-2012 eğitim öğretim yılında İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği programına kayıtlı 100 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarının biyoteknoloji uygulamalarına yönelik tutumlarını belirlemek için “Biyoteknoloji Tutum Ölçeği” uygulanmıştır. Araştırma nicel bir araştırma olup elde edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS 16.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Araştırma sonucunda, fen bilgisi öğretmen adaylarının biyoteknoloji uygulamalarına yönelik tutumlarının çeşitlilik  gösterdiği belirlenmiştir. Öğretmen adayları mikroorganizmaların ve insan genlerinin genetiksel modifikasyonunu onaylarken, bitki/besin ve hayvan genlerinin modifikasyonunu onaylamamaktadır. Bununla birlikte, 4. sınıf  fen  bilgisi  öğretmen  adaylarının  alt  sınıflara  göre  biyoteknoloji  uygulamalarını  daha  fazla
destekleme eğiliminde oldukları belirlenmiştir.