TIBBİ MÜDAHALELERDE UZMANLIK YETKİ SINIRININ DEĞERLENDİRİLMESİ: OLGU SUNUMU


Creative Commons License

Ertaş O. C., Kalem Y., Raylaz B., Yoldemir A. T., Arıcan N.

3. Uluslararası ve 19. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, Aydın, Turkey, 3 - 06 November 2022, pp.362-363

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Aydın
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.362-363
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

TIBBİ MÜDAHALELERDE UZMANLIK YETKİ SINIRININ DEĞERLENDİRİLMESİ: OLGU SUNUMU Oğuz Can ERTAŞ1 , Yusuf KALEM1 , Burcu RAYLAZ2 , Tevfik YOLDEMİR3 , Nadir ARICAN1 1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 2 İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye 3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye Amaç: Gerek medikal gerek cerrahi müdahalelere yönelik tıbbi uygulama hatası iddiaları sıkça gündeme gelmekte, tıbbi müdahalenin tıbbi standartlara ve dolayısıyla hukuka uygunluk koşulları medikolegal değerlendirmelerde ele alınmaktadır. Tıbbi müdahalenin gerekliliği, yetkinlik (uzmanlık), hastayı aydınlatma ve rıza alma yükümlülüğü hukuka uygunluk koşulları açısından irdelenmektedir. Bu koşullardan olan “yetkinlik” değerlendirilmesinde, uzmanlık alanının tıbbi müdahale sınırlarının belirlenmiş olması ayrı bir önem taşımaktadır. Bu kapsamda tarafımıza değerlendirilmek üzere gönderilen bir olgu ele alınarak uzmanlık yetki sınırının irdelenmesi amaçlanmıştır. Olgu: Olgunun cinsiyet değiştirme ameliyatı için yasal ve tıbbi başvurularının tamamlanması, ameliyat için “cinsiyet değiştirme onay kararı” verilmesinin ardından, bir özel hastanede kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından hem gastrointestinal hem de ürogenital sisteme yönelik cerrahi müdahaleler içeren “sigmoidden neovajina, eksternal genitalya rekonstrüksiyonu” ameliyatı gerçekleştirilmiştir. Ameliyat kapsamında; orşiektomi, penis rezeksiyonu, sigmoid kolondan neovajen ve eksternal genitalya rekonstrüksiyonu gerçekleştirilmiştir. Post-op 2. günde başlayan solunum sıkıntısı sonrasında yoğun bakıma alındığı, genel durumun giderek bozulduğu ve tıbbi belgelere göre post-op 5. günde “sepsise bağlı Akut Respiratuar Distres Sendromu (ARDS) ve çoklu organ yetmezliği” nedeniyle hayatını kaybettiği kanaatine varılmıştır. Sonuç: Cinsiyet değiştirme ameliyatının özellikleri dikkate alındığında; birden fazla sistemi ilgilendiren, üroloji, genel cerrahi ve plastik cerrahi gibi farklı uzmanlık alan profesyonellerinin katılımı ile gerçekleştirilmesi beklenen bir cerrahi prosedürün, sadece kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından gerçekleştirilmesinin uzmanlık yetki sınırını aştığı ve tıbbi standartlara uygun olmadığı kanaati oluşmuş, bu olgu nedeniyle tıbbi uygulama hatası değerlendirmelerinde, tıbbi müdahalelerin uzmanlık yetkisi sınırları içerisinde yapılıp yapılmadığının ayrıca irdelenmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Anahtar Kelime: Tıbbi uygulama hatası, tıbbi müdahale, tıbbi standart, hukuka uygunluk koşulları, uzmanlık yetki sınırı