Çatalca Bölgesi Kuvarsitlerinin Zenginleştirilmesinde Yüksek Alan Şiddetli Yaş ve Kuru Manyetik Ayırıcı Performanslarının İncelenmesi


ESKİBALCI M. F. , Uzun N., Şahkulubey L.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.13, sa.1, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 13 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ

Özet

Bu çalışmada, İstanbul-Çatalca-Akalan bölgesindeki özel bir şirketten temin edilen kuvarsit cevherinden cam endüstrisinde kullanılabilecek bir ürün elde etmek için demir minerallerinin uzaklaştırılmasında yaş ve kuru yüksek alan şiddetli manyetik ayırıcıların etkisi incelenmiştir. Numunenin kimyasal analizi numunenin %97,35 SiO2, %1,66 Al2O3 , %0,16 Fe2O3 , %0,13 TiO2 , %0,07 MgO içerdiğini göstermiştir. Ayrıca, numunenin mineralojik analizi numunenin çoğunlukla kuvars ve de az miktarda demir mineralleri (hematit, ilmenit, turmalin) içerdiğini ortaya koymuştur. Deneylere numune hazırlamak amacıyla yaklaşık 100 kg temsili kuvarsit cevheri İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü laboratuvarlarında kırılmış ve boyutu 0,5 mm altına öğütülmüştür. Daha sonra, numune ayırma verimini artırmak amacıyla da dar boyut aralıklarına (-0,5 mm +0,212 mm; -0,212 mm + 0,106 mm; -0,106 mm) sınıflandırılmıştır. En sonunda, her bir boyut için yaş ve kuru yüksek alan şiddetli manyetik ayırma testleri gerçekleştirilmiş, bu testlerden elde edilen sonuçlar da kuvarsit cevherinin zenginleştirilmesinde en iyi ayırma yöntemini bulmak için mukayese edilmiştir.

In this study, the effect of wet and dry high intensity magnetic separators on removal of iron minerals from quartzite ore obtained from a private company in the region of Akalan, Çatalca Istanbul was investigated in order to produce a product which can be used in glass industry. The chemical analysis of the sample showed that the sample is composed of 97,35% SiO2, 1,66% Al2O3, 0,16% Fe2O3, 0,13% TiO2, 0,07% MgO. Additionally, the mineralogical analysis of the sample indicated that the sample contains mainly quartz and little iron minerals such as hematite, ilmenite, and tourmaline. In order to prepare the test sample for the experiments, an about 100 kg of representative quartzite ore was crushed and ground down to 0,5 mm at laboratories of Mining Engineering Department, Istanbul University. Then, the sample was classified into narrow size fractions (-0,5 mm + 0,212 mm; -0,212 mm + 0,106 mm; - 0,106 mm) to increase the separation efficiency. Finally, the wet and dry high intensity magnetic separation tests were performed for each size fractions and the results obtained from these tests were compared to find the best separation method for the beneficiation of quartzite ore.