ŞİDDETLİ KUSMA YAKINMASI VE VİTAMİN B12 EKSİKLİĞİ : OLGU SUNUMU


DURMUŞ GÖNÜLTAŞ Ö.

37. Pediatri günleri, İstanbul, Türkiye, 8 April - 11 June 2015, ss.1

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1

Özet

ŞİDDETLİ KUSMA YAKINMASI VE VİTAMİN  B12  EKSİKLİĞİ : OLGU SUNUMU

Özden Durmuş Gönültaş1, Ayşe Kılıç2, Muhammet Ali Varkal2, İsmail Yıldız2 Gülden Gökçay3 Meryem Karaca³, Fatma Oğuz1 Emin Ünüvar2, Burak Tatlı 4   

1- İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, İstanbul, Türkiye  

2-İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

3- İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı

4- İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı

GİRİŞ: B12 Vitamini eksikliği sıklıkla nütrisyonel nedenlere bağlı görülürken süt çocuğunda annedeki eksiklik sonucu  görülebilir. Çocuklarda anemi, beslenme reddi, iştahsızlık, kusma ve kilo almada duraklamaya neden olabilir.

OLGU: 11 ay 12 günlük erkek hasta şiddetli kusma ve desteksiz oturmada güçlük şikayetleri ile başvurdu. Kusmalarının 3 aylıktan beri olduğu, gastroözofagial reflü tanısıyla tedavi aldığı ancak şikayetinin artarak devam ettiği belirtildi. Son iki aydır kas gücünün giderek azaldığı, başını tutmada ve desteksiz oturmada güçlük çektiği bildirildi. Kusmaları nedeniyle tamamlayıcı beslenmeye henüz geçilmeyen hastanın son iki aya kadar nöromotor gelişimi yaşına uygun seyretmişti. Fizik muayenesinde baş tutması zayıf, kas gücü 4/5 idi. Kısa süre desteksiz oturuyordu. Diğer nörolojik ve sistemik fizik muayene bulguları doğaldı. Karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, glukoz ve elektrolit değerleri, amonyak, laktat, folat ve tam idrar tahlili normaldi. Göz dibi muayenesi ve transfontanel ultrasonografisi normaldi. Hemoglobin: 9.7 g/dl, hematokrit 27 % , MCV:109 fL MCH:38 pg, vit B12: 65 pg/ml homosistein:155 μmol/l, idrarda organik asit analizinde metil malonik asit: 1715 mg/g kreatinin idi. Periferik yaymasında makrositer eritrositler, gözyaşı hücreleri, Howel Jolley cisimcikleri ve nötrofillerde hipersegmentasyon görüldü. Klinik ve laboratuvar bulguları ile vitamin B12 eksikliği düşünüldü. Hastaya üç doz 25 mcg/kg/doz vitamin B12 tedavisi verildi. Tedavi sonrası vitamin B12 ve homosistein düzeyleri normal saptandı. Şikayetleri gerileyen hastada tamamlayıcı beslenmeye geçildi. Annesinin vitamin B12 düzeyi: 183 pg/ml saptanması üzerine B12 vitamini başlandı.

SONUÇ: B12 Vitamini eksikliği kusma, hipotonisite, kazanılmış nöromotor fonksiyon kaybı gibi nörometabolik hastalık benzeri tablolarda akla gelmelidir.